Humenskí poslanci dali zelenú športovej triede so zameraním na stolný tenis

Jednohlasná podpora pre športovú triedu

V stredu 19. júna sa uskutočnilo ďalšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Humennom. Jedným z bodov nabitého programu bolo aj zriadenie športovej triedy so zameraním na stolný tenis na ZŠ Kudlovská v Humennom, domovskom stánku ŠKST Humenné. Poslanci tento bod jednohlasne schválili, čím prejavili podporu rozvoja športových aktivít na území mesta, prioritne u najmladších vekových skupín.

Do tréningového procesu pribudne takmer 15 prváčikov

Projekt športovej triedy je zatiaľ pripravený na štvorročný cyklus, s tým, že počas nasledujúcich rokov, by mala pribudnúť v prvom ročníku každoročne jedna športová trieda. Už budúci školský rok tak od septembra ZŠ Kudlovská v spolupráci s ŠKST Humenné zaradí do dvojfázového tréningového procesu takmer 15 prváčikov, potencionálnych stolnotenisových nádejí. Táto skutočnosť si zároveň do budúcna vyžiada aj posilnenie kvalifikovaných trénerských pozícií.

Je ešte potrebné dotiahnuť viaceré záležitosti

Od úvodnej myšlienky až po jej finálnu realizáciu tak ubehlo viac ako jeden rok príprav, rozhovorov a rokovaní, ktoré boli zavŕšené rozhodnutím MsZ. V najbližšom období je však ešte potrebné uskutočniť vzájomné rokovania všetkých zainteresovaných /mesto, škola, klub/ a dotiahnuť viaceré s tým súvisiace konkrétne administartívno-technicko-finančné záležitosti.

-daf-


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *