SÚČASNÁ FILOZOFIA KLUBU

DSC_2793

Prioritou podpora a rozvoj mládeže

Je pravdou, že poslednú dekádu bol stolný tenis v Humennom z rôznych dôvodov zameraný prevažne na družstva dospelých. Čoraz častejšie sme však boli najmä z radov stolnotenisovej verejnosti kritickým hlasom konfrontovaní s otázkou nutnosti vytvorenia novej mládežníckej základne, ktorá by dokázala úspešne prevziať štafetu ďalšieho rozvoja stolného tenisu v meste Humenné. Do najbližších rokov sme si ako prioritu určili budovanie novej mládežníckej základne klubu, pričom kompletný tréningový a zápasový proces prebieha v telocvični ZŠ Kudlovská v Humennom, kde máme vytvorené podmienky pre kvalifikovaný tréning mládeže s perspektívou ďalšieho rozvoja.

Stolnotenisová prípravka

Jednou z klubových priorít je záujem spolu-podieľať sa na výchove stolnotenisovej mládeže v meste Humenné a jeho blízkom regióne. Priebežne preto do stolnotenisovej prípravky prijímame najmladšie deti vo veku od 6 do 9 rokov, a to tak v kategórii chlapcov ako aj dievčat. Disponujeme kvalifikovanými trénermi, ktorí si neustále dopĺňajú a zvyšujú svoju kvalifikáciu v súlade s najnovšími štandardmi a ktorí zároveň majú zároveň aj dostatok hráčskych skúseností.

DSC_2730

Poskytujeme podporu mladým hráčom

Uvedomujeme si, že výchova mladého športovca si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Máme preto záujem podať pomocnú ruku rodičom najmladších detí pri rozhodovaní sa ohľadom voľby vhodného športu pre ich ratolesti. Z tohto dôvodu preto klub bezplatne poskytne deťom, ktoré prejavia záujem o seriózny tréningový ako aj zápasový proces nevyhnutné materiálne vybavenie a pomôcky. Táto podpora sa týka najmä možnosti poskytnutia driev, poťahov, loptičiek, oblečenia ako aj ďalšieho hráčskeho vybavenia. Túto pomoc považujeme za samozrejmú, avšak veríme, že vynaložené financie sa nám v budúcnosti vrátia v podobe úspešnej reprezentácie nášho klubu.

DSC_2800

-daf-