ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov Športový klub stolného tenisu Humenné, občianske združenie  
Sídlo Kudlovská 11, 066 01 Humenné
Doručovacia adresa Kudlovská 11, 066 01 Humenné
Hracia miestnosť Telocvičňa ZŠ, Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 .W    
Právna forma Občianske združenie  
Údaj o zápise MV SR pod číslom VVS/1-900/90-6431  
Štatutárny orgán Mgr. Janka Mihaľovová, predsedníčka  
IČO 31 943 861  
DIČ 2021166774  
IČ DPH Neplatca DPH  
 .    
Bankové spojenie Tatra banka a. s., pobočka Humenné  
IBAN SK30 1100 0000 0026 2755 0611  
     

Výpis z registra občianskych združení ŠKST Humenné o. z.
https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=173798