ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov Športový klub stolného tenisu Humenné, občianske združenie  
Sídlo Kudlovská 218/11, 066 01 Humenné
Doručovacia adresa Kudlovská 218/11, 066 01 Humenné
Hracia miestnosť Telocvičňa ZŠ, Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 .W    
Právna forma Občianske združenie  
Údaj o zápise MV SR pod číslom VVS/1-900/90-6431  
Štatutárny orgán Mgr. Janka Mihaľovová, predsedníčka  
IČO 31 943 861  
DIČ 2021166774  
IČ DPH Neplatca DPH  
 .    
Bankové spojenie Tatra banka a. s., pobočka Humenné  
IBAN SK30 1100 0000 0026 2755 0611  
     

Výpis z registra občianskych združení ŠKST Humenné o. z.
https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=173798

Samostatný účet na príjem verejných prostriedkov
IBAN:  SK09 1100 0000 0029 4807 5073