KONTAKTY

Štatutárny zástupca
predsedníčka klubu
Mgr. Jana MIHAĽOVOVÁ
+421 907 232 147
jankamihal@gmail.com

Peter Novák

Technická podpora
Peter NOVÁK
+421 905 820 847
peternovaksk@yahoo.com

Ekonóm klubu
Ing. Anton PAVLOTTY
+421 905 481 631
a.pavlotty@gmail.com

Tréner mládeže
Tomáš Dubec
+421 908 457 970
tomas.dubec@icloud.com

Zástupca rodičov
Ing. Alžbeta Černigová
+421 907 380 662
cernigova.a@gmail.com

Tréner mládeže
Ing. Jozef KACVINSKÝ
+421 917 520 019
kacvinskyj@gmail.com

Humenné, Slovakia
Humenné, Slovakia
ZÍSKAŤ TRASU