KONTAKTY

Štatutárny zástupca
Ing. Anton PAVLOTTY
+ 421 905 481 631
a.pavlotty@gmail.com

Hlavný tréner mládeže
Mgr. Jana MIHAĽOVOVÁ
+421 907 232 147
jankamihal@gmail.com

Peter Novák

Technická podpora
Peter NOVÁK
+421 905 820 847
peternovaksk@yahoo.com

Právny servis
JUDr. Daniel FINK, advokát
+421 907 945 370
daniel.fink@pobox.sk

Humenné, Slovakia
Humenné, Slovakia
ZÍSKAŤ TRASU