KONTAKTY

Štatutárny zástupca
predseda klubu
JUDr. Daniel Fink
+ 421 907 945 370
daniel.fink@pobox.sk

Hlavný tréner mládeže
Mgr. Jana MIHAĽOVOVÁ
+421 907 232 147
jankamihal@gmail.com

Peter Novák

Technická podpora
Peter NOVÁK
+421 905 820 847
peternovaksk@yahoo.com

Tréner mládeže
Tomáš Dubec
+421 908 457 970
tomas.dubec@icloud.com

Zástupca rodičov
Ing. Alžbeta Černigová
+421 907 380 662
cernigova.a@gmail.com

Humenné, Slovakia
Humenné, Slovakia
ZÍSKAŤ TRASU