Stolnotenisová osobnosť Zemplína 2021: Štefan Popély

Každoročne oceňujeme dlhoročnú záslužnú prácu

Stalo sa už tradíciou, že súčasťou otvorenia Memoriálu Františka Karandyšovského je každoročne aj ocenenie stolnotenisovej osobnosti Zemplína /do roku 2019 Horného Zemplía/ za celoživotný prínos a rozvoj tohto športu v tomto regióne. Túto cenu udeľujeme osobe, ktorá svojou prácou výrazne prispela k rozvoju stolného tenisu, či už na poli hráčskom, trénerskom alebo funkcionárskom, prípadne vykonávala inú záslužnú činnosť. Pre rok 2021 sa laureátom tejto ceny stal Štefan Popély /Veľké Kapušany/, ktorý si ocenenie prevezme počas otvorenia Memoriálu, v sobotu dňa 11. septembra 2021.

Narodený v perle Ungského kraja

Narodil sa 4. apríla 1958 v maličkej dedinke Ižkovce, v regióne Ung na Dolnom Zemplíne. V súčasnosti má táto dedinka len 101 obyvateľov, no v minulosti sa nazývala aj perlou ungského kraja, pričom obývanou bola už v čase neolitu. Tam vyrastal a tam sa začali aj jeho prvé stolnotenisové kroky. Hneď vedľa ich rodinného domu sa totiž nachádzal kultúrny dom, kde bol aj stolnotenisový stôl. V obci tradícia tohto športu nebola, no keď od svojich rodičov dostal prvú raketu, spolu s jeho bratom Tiborom a kamarátom Štefanom Šipošom /terajší starosta obce/ ako aj ďalšími rovesníkmi z dediny začali stolný tenis hrávať len tak pre radosť. Vďaka súčasnému starostovi sa tento prvý stôl, na ktorom hrávali zachoval až dodnes. Tohtoročný laureát ceny preto vôbec neváhal a počas prípravy tohto článku navštívil rodnú obec, kde si za viac ako päťdesiatročným starým stolom poznačeným zubom času si vďačne zaspomínal na jeho športové začiatky.

Počas štúdia na gymnáziu záľubu ďalej rozvíjal

Tejto záľube sa venoval aj počas štúdia na gymnáziu v neďalekých Veľkých Kapušanoch /12 km/, kam každodenne dochádzal. Spolu s bratom Tiborom a hráčmi Zoltán Szanyo či Alexander Peter mali hraciu miestnosť na SOU energetickom vo Veľkých Kapušanoch. Jeho prvé kroky viedol tréner Valentín Krištof, ktorý v septembri 1974 založil klub Energetik Veľké Kapušany. V auguste tohto roku /2021/ p. Krištof oslávil už osemdesiatku, no je stále aktívnym členom tak v príprave mládeži ako aj výbore klubu. Práve jemu vďačí tohtoročný laureát za celoživotnú lásku k stolnému tenisu. Počas študijných čias boli jeho obrovským športovým vzorom majstri sveta z Maďarska Tibor Klampár a István Jónyer. Ako väčšina spoluhráčov aj on začínal hrávať s korkovou raketou, ktorá sa mu žiaľ nezachovala. V tom čase však stále hrával stolný tenis skôr pre radosť, súťaží sa ešte nezúčastňoval. Počas základnej vojenskej služby, ktorú absolvoval v Mikulove v rokoch 1982 až 1983 sa stolnému tenisu nevenoval, keďže na to neboli vytvorené podmienky. V rodnej obci býval až do roku 1985. Súťažnému stolnému tenisu sa začal venovať až v roku 1989, keď začal trénovať vlastného syna Štefana

Skutočný lokálpatriot

O tejto osobnosti možno smelo vyhlásiť, že pojmy ako lojalita a lokálpatriotizmus sú jednými z hlavných tém jeho stolnotenisového pôsobenia, čo v dnešnej dobe už vôbec nie je samozrejmosťou. V čase keď, mnohí hráči /najmä tí lepší/ vymenili za svoju kariéru bežne aj desať klubov, a to aj v nižších krajských či okresných súťažiach, on svoje celoživotné stolnotenisové pôsobenie, či už hráč, alebo ako funkcionár a tréner spojil len s jedným jediným klubom vo Veľkých Kapušanoch. V roku 2004 bol zakladajúcim členom MKST Veľké Kapušany o fungovanie a rozvoj ktorého sa stará aj v súčasnosti. Za jeden z jeho vrcholných zážitkov spojených so športom považuje divácku účasť na majstrovstvách sveta v Budapešti v roku 2019, kde mal možnosť naživo vidieť hrať tých najlepších súčasných svetových hráčov.

Stolný tenis považuje za férový šport

Na tomto športe sa mu páči, že je to čistý a férový šport. Každý v ňom dosiahne individuálne výsledky podľa toho, čo skutočne dokáže za stolom. A keďže má rád hru fair play, aj to je jedným z dôvodov, prečo pri ňom vydržal už celú polstoročnicu. Tieto čisté vzťahy presadzoval nie len ako hráč, ale aj počas celej svojej funkcionárskej, trénerskej ako aj rozhodcovskej činnosti. Pri otázke na možné unfér športové záležitosti, ktoré ho postretli, má jednoznačnú odpoveď. V záujme zachovania klubu na nich veľmi rýchlo zabudne. Ako však jedným dychom ďalej dodáva, práve pri takýchto situáciách si vysoko cení podporu svojej rodiny a najmä manželky, ktorá ho v tomto športe stále podporovala a spolu prekonali aj nepríjemné zážitky. Aktuálne je rozhodcom B licencie, ako rozhodca gestorom týchto činnosti vo svojom domovskom a jedinom klube.

Mať jasnú víziu je nesmierne dôležité

Spolu so svojím prvým trénerom V. Krištofom sa aj dnes neustále venujú výchove mládeže, no sám uznáva, že je to mimoriadne ťažké.  V porovnaní s dobou, keď so stolným tenisom začínal on vidí viaceré rozdiely. Všeobecne sú dnes možnosti oveľa väčšie, no dospievajúca mládež má v športe všeobecne menšiu výdrž. Vtedy boli mladí vytrvalejší a v skromnejších podmienkach. Hráč by mal byť tiež pokorný, zodpovedný, disciplinovaný, motivovaný a schopný zachovať kľud počas zápasov,  to dnešnej mládeži často chýba. Aj preto musí byť ako tréner rozhodný, nechýba mu však ani schopnosť stmeliť kolektív ako aj schopnosť objavenia talentu u začínajúcich hráčov. Z hľadiska udržania si talentov pri športe aj v budúcnosti musí ako tréner dokázať tiež správne hráčov motivovať. Sám dlhoročne pôsobí ako športový funkcionár. Podľa jeho životných skúsenosti je nesmierne dôležité, aby každý takýto líder mal nielen manažérske a organizačné skúsenosti, mal by ovládať finančné záležitosti a byť dobrým hospodárom, v neposlednom rade musí mať jasnú víziu o budúcnosti klubu.

Nie každý môže byť profesionálnym hráčom

Stolný tenis je v zásade celoživotný a dnes už aj celoročný šport. Na kvalitné výsledky je však potrebné dlho a systematicky pracovať. Je to jeden z najlepších športov, ktorý naučí človeka od detstva, že výsledky neprídu bez tvrdej práce. No nielen mládež, ktorá sa mu venuje, ale najmä ich rodičia by si mali uvedomiť, že na Slovensku je len málo hráčov, ktorý sa ním živia ako profesionáli, či už hráči, tréneri, či funkcionári. Úspešná mládež by preto popri tréningu nemala zabudnúť ani na štúdium, keďže športová kariéra je až na výnimky pomerne krátka. A štúdium akéhokoľvek odboru v príprave do života mladým ľuďom rozhodne len pomôže. Klub vychoval napr. hráčov Jakuba Lakatoša, Martina Salakyho, Krištofa Floriána, Jána Štima ml., Erika Vargovčíka.

Stále poddimenzované odvetvie

Tomuto obľúbenému športu však podľa jeho slov stále chýba adekvátna finančná podpora a propagácia, materiálové náklady neustále stúpajú. V minulosti sám pôsobil ako funkcionár aj v miestnej politike, keď ako predseda finančnej komisie a člen športovej komisie vo Veľkých Kapušanoch dokázal porovnať podporu stolného tenisu vo vzťahu k futbalu či k iným športom. A keďže ako jednu z najväčších prekážok ďalšieho rozvoja vnímal absenciu kvalitnej športovej infraštruktúry, dlhoročne bojoval za výstavbu špecializovanej stolnotenisovej herne. Za jeden zo svojich najväčších výsledkov v práci športového funkcionára preto považuje rekonštrukciu starej kotolne v meste Veľké Kapušany, ktorú bola prestavaná na stolnotenisovú herňu za veľkej pomoci mesta, ktoré je stále aj vlastníkom budovy. Na slávnostnom otvorení novej herne v máji 2011 sa zúčastnil aj jeho veľký vzor, majster sveta Tibor Klampár. V týchto priestoroch je aj v súčasnosti zabezpečený každodenný život klubu.

Aj bez finančného ohodnotenia

Dnes už stolný tenis súťažne nehráva. Ešte v roku 2019 síce hrával krajskú súťaž veteránov, kde sa vo svojej vekovej kategórii dostal medzi  dvanásť najlepších, no pre zdravotné problémy, po konzultácii s lekárom už za stolom aktívny nie je. Priznáva, že aby to ktokoľvek v tomto veku zvládol, je nevyhnutné starať sa o svoje zdravie a kondíciu. O to viac sa však môže venovať manažovaniu klubu a výchove mládeži, medzi inými aj vlastnému vnukovi Adamovi, ktorý už začína dosahovať slušné výsledky v rámci kraja ale aj Slovenska. Podľa neho je v živote dôležité robiť to, čo má človek skutočne rád, a to často aj bez akéhokoľvek finančného ohodnotenia. Človek síce z niečoho žiť musí, no pokiaľ nie je v športe profesionál, svoj voľný čas vie ovplyvniť každý z nás sám. A že ten svoj Pišta manažuje skutočne dobre svedčí to, že prinajmenšom za posledné dve dekády je klub MKST Veľké Kapušany výraznou stálicou nie len regiónu Dolného Zemplína.

Fotogaléria osobnosti

Obr. 1 – Štefan Popély
Obr. 2 – Budova kultúrneho domu /dnes obecný úrad/ kde sa Š. Popély so stolným tenisom zoznámil
Obr. 3 – V obci sa zachoval viac ako päťdesiatročný stôl na ktorom začínal hrávať
Obr. 4 – Členovia MKST Veľké Kapušany spolu s majstrom sveta T. Klampárom počas otvorenia herne v roku 2011
Obr. 5 – So svojím vnukom Adamom s pohármi majstra okresu a s pohárom za druhé miesto bodovacej súťaže najmladších žiakov VsSTZ


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *