Metropola Horného Zemplína sa na niekoľko dní stane centrom stolnotenisového diania

V polovici septembra čaká priaznivcov stolného tenisu na Zemplíne sviatok

V metropole Horného Zemplína sa uskutoční séria vrcholných stolnotenisových podujatí tak na poli funkcionárskom ako aj hráčskom. Už vo štvrtok 12.septembra privítame členov Výkonného výboru Slovenského stolnotenisového zväzu /VV SSTZ/, ktorí budú v rámci tradičných výjazdových zasadnutí raz ročne, tentokrát vôbec po prvýkrát v histórii rokovať priamo v Humennom. V uvedený deň podvečer sa navyše uskutoční aj spoločné zasadnutie členov VV SSTZ a Východoslovnenského stolnotenisového zväzu. Rokovanie bude pokračovať aj v piatok 13. septembra, následne v sobotu 14. septembra sa uskutoční Memoriál Františka Karandyšovského /SP mužov a žien/ a v nedeľu 15.septembra SP starších žiakov. Vo štvrtok

Najvýraznejšia osobnosť súčasného hnutia

V rámci výjazdového zasadnutia VV SSTZ tak do Humenného zavíta kompletné slovenská funkcionárska stolnotenisová špička. Neprehliadnuteľnou bude najmä osoba predsedu SSTZ PhDr. Zdenka Kríža, ktorý je v slovenskom a najmä svetovom hnutí skutočný funkcionársky unikát /bližšie v nasledujúcom článku/.

Rokovať budú aj ďalšie zvučné stolnotenisové mená

Do Humenného však zavítajú aj ďalšie stolnotenisové osobnosti. Súčasťou rokovaní bude napr. aj športová riaditeľka SSTZ E. Ódorová, jedna z najúspešnejších stolných tenistiek v histórii Slovenska, účastníčka dvoch olympiád, súčasný mužský reprezentačný tréner J. Truksa, ktorý v roku 1994 získal na ME dospelých bronz v miešanej štvorhre, či bývalý dlhoročný reprezentant A. Kutiš ako aj ďalší bývalý reprezentant B. Kalužný.

M. Brúderová sa s vrcholovým športom rozlúči práve na východe

jedným z milých podujatí bude taktiež akási neformálna rozlúčka dlhoročnej funkcionárky SSTZ M. Brúderovej, ktorá sa ku dňu konania riadnej Konferencii SSTZ v júni 2019 vzdala funkcie. V štruktúrach SSTZ a VsSTZ pôsobila viac ako tridsať rokov. A keďže dlhoročne žije v Košiciach, neprekvapí, že akási neformálna rozlúčka s vrcholovým stolným tenisom sa uskutoční práve na východe. Nie každému je taktiež ale známe, že pred desiatkami rokov pracovala a žila aj v Humennom, kde zároveň aj hráčsky pôsobila.

Celý život pôsobila ako hráčka, trénerka, rozhodkyňa a funkcionárka

M. Brúderová je autorkou viacerých metodických listov a predovšetkým autorkou publikácie Stolnotenisová retrospektíva Východniarov vydanej v roku 2007. Významne zaslúžila o rozvoj stolného tenisu nielen vo Východoslovenskom kraji, ale aj na celom Slovensku. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia pôsobila ako hráčka Lokomotívy Vranov, neskôr Chemkostavu Humenné. Od roku 1983 pôsobila v rôznych funkciách vo VsSTZ a od roku 1990 okrem dvoch rokov zastávala funkciu predsedníčky VsSTZ až do roku 2014. Je stále činná ako lektorka na školeniach trénerov a rozhodcov, je členkou trénersko-metodickej komisie SSTZ. Aktívne sa angažuje v stolnotenisových aktivitách v Slovenskej asociácii športu, na školách, organizuje aj súťaže v rámci Košíc.

Založila ručne maľovanú stolnotenisovú kroniku

Viacerí stolnotenisoví priaznivci, možno ani samotní humenčania však ani len netušia, že práve M. Brúderová položila základy ručne maľovanej stolnotenisovej kroniky súčasného ŠKST Humenné, pred tým pod názvom TJ Chemkostav Humenné. Takýmto skvostom, z ktorého aj dodnes čerpáme o histórii stolného tenisu v Humennom, sa veru nemôže popýšiť každý klub. Aj preto máme záujem si jej prácu pre humenský stolný tenis v minulosti uctiť a jeden zo slávnostných zápisov do klubovej kroniky bude patriť práve jej.

Spoločné zasadnutie členov výkonných výborov VsSTZ a SSTZ

Keďže súčasťou rokovaní bude aj spoločné zasadnutie členov VV SSTZ a Východoslovenského stolnotenisového zväzu, môžeme skutočne povedať, že Humenné sa na niekoľko dní stane centrom stolnotenisového diania na Slovensku /a to nie len funkcionárskym/. Okrem predsedu Východoslovenského stolnotenisového V. Pavúka tak budú prítomní aj predsedovia komisií VsSTZ, aby s členmi VV SSTZ prekonzultovali viacero spoločných tém.

Pod prísnym dohľadom kontrolóra

Všetky uvedené rokovania sa uskutočnia za stálej prítomnosti kontrolóra SSTZ Ing. Gabriela Wawreka, ktorý od minulého roka dohliada na zákonnosť postupov SSTZ v jednotlivých rozhodovacích procesoch a súčasne členom hnutia poskytuje aj mimoriadne potrebnú konzultačnú činnosť.

Na Memoriáli už niekoľko zvučných mien

Deň po skončení rokovania VV SSTZ mestská športové hala privíta účastníkov a návštevníkov 6. ročníka Memoriálu Františka Karandyšovského, ktorý je zaradený do série Slovenského pohára mužov, tútu sezónu po prvýkrát, aj žien a súčasne aj do série Zemplínskeho pohára. A keďže účasť na turnaji už avizovalo aj niekoľko skutočne zvučných mien, a to nie len zo Slovenska, rovnako dúfame, že bežní návštevníci ocenia aj kvalitu stolnotenisového umenia hráčov.

Posilnili sme aj značku tradičných turnajov na Zemplíne

Od novej sezóny 2019/2020 sa začína hrávať séria turnajov pod názvom “Zemplínsky pohár v stolnom tenise”/ZP/. Jedná sa o tradičné stolnotenisové turnaje na Zemplíne, ktoré organizátori ZP zjednotili pod jednotnú značku. Organizátori majú záujem podporiť vznik jednotnej značky podujatí celého historického regiónu Zemplína ako celku, pre túto sezónu 2019/2020 zaradil do série 4 turnaje, a to v Humennom, Svidníku, Vranove n/T a Michalovciach. Séria odštartuje práve v Humennom 14. septembra. Nie je vylúčené, že v prípade zvýšeného záujmu ďalších organizátorov, budú do série v budúcnosti postupne zaradené aj ďalšie turnaje.

Ani tentokrát nezabudneme oceniť Stolnotenisovú osobnosť

Keďže v klube nie sme ľahostajný k dlhoročnej práci nadšencov stolného tenisu v regióne Horného Zemplína, každoročne je súčasťou Memoriálu aj udelenie ocenenia stolnotenisovej osobnosti Horného Zemplína za celoživotný prínos a rozvoj tohto športu v tomto regióne. Túto cenu udeľujeme osobe, ktorá sa svojou prácou výrazne prispela k rozvoju stolného tenisu, či už na poli hráčskej, trénerskej alebo funkcionárskej, prípadne vykonávala inú záslužnú činnosť. Udelená cena mala od svojho prvého ročníka v roku 2014 názov “Stolnotenisová osobnosť “Horného Zemplína” Počnúc rokom 2019 organizátori menia formát tohto ocenenia na názov “Stolnotenisová osobnosť Zemplína”, keďže máme záujem viac posilniť regionálnu značku ocenenia a rozšíriť tak okruh ocenených na celý historický región Zemplína. Okrem okresov Humenné, Snina, Medzilaborce, Stropkov a Svidník tak potencionálny okruh ocenených rozširujeme aj na okresy Michalovce, Trebišov a Sobrance.

Na Memoriál sme pozvali aj zástupcov klubov z viacerých partnerských miest

ŠKST Humenné a predtým TJ Chemkostav Humenné bol v minulosti známy aj tým, že dlhoročne udržiaval kvalitné partnerské vzťahy so svojimi družobnými mestami. Ešte v 90-tych rokov sa každoročne organizovali vzájomné návštevy klubových stolnotenisových vypráv tak do Poľska či Maďarska, čo si pochvaľovala najmä mládež. A keďže máme postupne túto tradíciu obnoviť, na tento ročník sme zaslali invite letter aj partnerským mestám Humenného do Poľska, Maďarska, Českej republiky a na Ukrajinu, keďže práve F. Karandyšovský bol jedným z ťahúňov udržiavania týchto družobných stykov. Sami sa necháme prekvapiť, či sa tohto turnaja zúčastnia aj zástupcovia klubov z našich partnerských miest.

Maratón podujatí pokračuje sériou Slovenského pohára starších žiakov

Následne v nedeľu 15. septembra privíta MŠH tých najlepších stolných tenistov Slovenska v kategórii starších žiakov a žiačok. Prvá tohtoročná SPM-ka odštartuje v metropole Horného Zemplína a dostatočne preverí kvalitu letnej prípravy nielen humenských hráčov. Už teraz je pripravený 24 členný rozhodcovský zbor stolových rozhodcov, na ktorých budú dohliadať dvaja hlavní rozhodcovia a dvaja zástupcovia hlavných rozhodcov.

Nabitý sprievodný program môže prilákať viacerých nadšencov

Organizátori SP mužov a žien ako aj SP mládeže pripravili pre účastníkov a návštevníkov podujatí viacero sprievodných podujatí. Lákadlom bude určite predajňa špecializovaných stolnotenisových potrieb počas celého víkendu, infostánok ŠKST Humenné s viacerými zaujímavosťami napr. v oblasti edičnej činnosti, možnosť vyskúšať si hru na mini a midi stoloch ako aj hru na súťažnom stole s robotom, zástupcovia slovenského červeného kríža budú k dispozície pri poradenstve v oblasti záchrany života, pre pozvaných hostí bude k dispozícii aj VIP salónik.

Oslavy pamätného dňa mesta Humenné a Humenský jarmok ďalšími lákadlami

V čase uvedených stolnotenisových podujatí sa súčasne v Humennom uskutoční aj viacero sprievodných podujatí v súvislosti s oslavami Pamätného dňa mesta a Humenského jarmoka. Predstaví sa viacero populárnych hudobných skupín, prichystaných je množstvo rôznorodých aktivít, takže zábavu si určite nájdu aj účastníci, ktorí do bojov o medaile nezasiahnu.

Predĺžený víkend dokonale preverí aj schopnosti organizačného tímu

V klube ŠKST Humenné si plne uvedomujeme, že zvládnuť po organizačnej stránke takýto počet aktivít v krátkom čase si vyžaduje úsilie viacerých osôb organizačného tímu. Ten sa preto priebežne už od konca júla stretával a riešil jednotlivé úlohy. Aj keď sme už navyknutí na množstvo podujatí, ktoré organizujeme, tentokrát tento predĺžený víkend dokonale preverí schopnosti všetkých, ktorí sa na jednotlivých aktivitách budú podieľať.

Usporiadanie vrcholného stolnotenisového podujatia stále otvorenou výzvou

A možno sa raz v metropole Horného Zemplína dočkáme aj nejakého zaujímavého vrcholného podujatia. Veď v bezprostrednom susedstve mestskej športovej haly sa nachádza aj zimný štadión. A skúsenosti z minulosti napr. pri organizovaní zápasníckych majstrovstiev Európy mládeže nás presvedčili, že obidve haly je možné vzájomne prepojiť a zorganizovať tak aj podujatia omnoho vyššieho rangu na viac ako 40 stoloch. Určite si uvedomujeme hendikep geografickej polohy, no na druhej strane máme v Humennom na jednom mieste vybudovaný športový komplex /Futbalový a hokejový štadión, multifunkčné ihrisko, kryté kúpalisko s plaveckým 50m bazénom, tenisové kurty, skejtové ihrisko, atď/, ktorý mestu s určitosťou závidia aj viaceré väčšie samosprávy. A ubytovacích kapacít je v meste a okolí taktiež dostatok.

-daf-


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *