POVINNÉ ZVEREJNENIA

Zmluvy

Vyúčtovanie dotácie do 23 rokov 2023.

[downloa1d id=“2280″]
Faktúra č. 7715079.pdf
Dodací list č. 01471.pdf
Písomná objednávka.pdf

Zoznam dobrovoľníkov

Hajduk Erik, Sídlisko II. 1217/46, 093 01 Vranov n/T
Petríková Marcela, Krosnianska 79, 040 22 Košice
Nitkulinec Štefan, Gorkého 12, 066 01 Humenné
Treščák Štefan, Mierová 33/5, 066 01 Humenné
Novák Peter, Vihorlatská 7, 066 01 Humenné
Lukáč Ľuboš, Laborecká 1, 066 01 Humenné
Gibas Marek, Ing., Partizánska 26, 066 01 Humenné