Držiteľ funkcionárskeho svetového rekordu v stolnotenisovom hnutí je zo Slovenska

Nepretržite tridsať šesť rokov v rade

V rámci výjazdového zasadnutia VV SSTZ do Humenného zavíta najvýraznejšia funkcionárska osobnosť v súčasnom stolnotenisovom hnutí nielen na Slovensku ale významnou aj v celosvetovom meradle. Neprehliadnuteľnou bude preto osoba predsedu SSTZ PhDr. Zdenka Kríža, ktorý je v slovenskom a najmä svetovom hnutí skutočný funkcionársky unikát. V súčasnosti je vo funkcii predsedu národného stolnotenisového zväzu už nepretržite 36 rokov, čo je svetový rekord v stolnotenisovom hnutí. A to je potrebné poznamenať, že čo do počtu svetových národných federácií, je stolný tenis v tomto ukazovateli najrozšírenejším športom na svete, keďže ITTF združuje až 226 národných federácií.

Funkcionárske stolnotenisové eso

Z. Kríž Je aktuálnym predsedom SSTZ /Slovenský stolnotenisový zväz/, predtým bol aj predsedom Československého stolnotenisového zväzu. Aktuálne je členom Rady riaditeľov ITTF /svetová federácia/ za Európu, ktorá riadi svetový stolný tenis a schvaľuje predpisy, je predsedom veteránskej komisie ETTU /európska stolnotenisová federácia/ a člen vedenia tejto organizácie.

Garantom športu aj v iných odvetviach

Súčasný predseda SSTZ však zastáva nemenej významné funkcie v športovej oblasti aj na Slovensku. Je viceprezidentom SOŠV /Slovenského olympijského a športového výboru/ zodpovedný za olympizmus a predseda Mediálnej a edičnej komisie SOŠV, je taktiež generálnym sekretárom Konfederácie športových zväzov SR. Vyštudovaný novinár, doktor filozofie, bývalý zástupca šéfredaktora denníka Šport, vysokoškolský pedagóg a autor viacerých publikácií o športe. Pôjde tak pravdepodobne o hierarchicky najvyššie postaveného stolnotenisového funkcionára, ktorý metropolu Horného Zemplína kedy navštívil. Snáď v minulosti porovnateľnou mohla byť len návšteva E. Demetroviča /podpredseda ÚV ČSTV ČSSR, predseda VZST ÚV ČSZTV/, začiatkom 80-rokov, keď otváral špecializovanú stolnotenisovú herňu na sídlisku III v Humennom.

Na vrcholných podujatiach takmer 40 rokov

Už v polovici 80. tych rokov sa pohyboval vo vrcholovom stolnom tenise, keď bol napr. predsedom jednej z komisií Predsedníctva výboru zväzu stolného tenisu ÚV ČSZTV. Už v tom čase tento výbor organizoval na Slovensku napr. turnaj Európa TOP 12 v športovej hale na Pasienkoch, kde vtedajší diváci mohli naživo vidieť hráčov ako M. Appelgren, J. O. Waldner, J. Secretin, D. Douglas, A. Grubba, T. Klampár, M. Hrachová, I. Kovalenková, V. Popovová. Ani v tomto čase však funkcionársky nezaháľa a aktuálne športovej verejnosti zasiela informácie z Kongresu ETTU v Nantes vo Francúzsku, kde sa konajú ME v stolnom tenise družstiev.

Plánované prijatie u Primátora

Sme preto radi, že čas na prijatie tejto osobnosti si našla aj Humenská radnica aj napriek nesmierne nabitému programu /pamätné dni mesta, humenský jarmok, slávnostné MsZ/, keď prijatie u primátora mesta Humenné je plánované na deň 12. septembra v popoludňajších hodinách.

-daf-


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *