Z histórie: Obyvatelia mesta si stolným tenisom krátili dlhé zimné večery

Stolný tenis je šport, ktorý okrem iného dokáže spájať rodiny a budovať vzájomné vzťahy. V súčasnej dobe na príklade rôznych stolnotenisových aktivít pozorujeme, že pri ich realizácii medziľudské bariéry takmer vôbec neexistujú. Ich podpora v akejkoľvek forme je preto dnes stále aktuálna.

Dlhé zimné večery si možno krátiť aj rekreačným športom

Rovnako tomu bolo tak v Humennom aj v minulosti, keď najmä mužská časť obyvateľov bloku Poniklec na Perečínskej ulici /dnes Laborecká/ ako jednu z alternatívnych aktivít trávenia dlhých zimných večerov zvolili stolnotenisový turnaj obyvateľov bytového domu. Prvý ročník sa uskutočnili v roku 1984 pred vianočnými sviatkami v pivničných vchodových priestoroch. Do turnaja sa zapojil každý, kto mal záujem. Rozložený stôl však bránil v prístupe k pivniciam, ktoré sa v minulosti využívali podstatne viac ako dnes.

V pivničných priestoroch už bolo predsa len pritesno

Vzhľadom na stiesnenosť priestoru a stále narastajúci záujem sa tak ďalší ročník 22. decembra 1985 už uskutočnil v malej telocvični na ZŠ Laborecká. Medzi štartujúcimi nechýbal A. Vojtko, J. Palko, J. Fink, A. Pindroch, T. Lesňák, P. Naščák, S. Giertli, D. Lipa, M. Mužík a ďalší. Víťazom sa stal bez jedinej prehry A. Pindroch, na druhom mieste sa zásluhou lepšieho pomeru setov pri dvoch prehrách umiestnil J. Palko, tretí skončil J. Fink. Na organizácii sa aktívne podieľali aj manželky, ktoré pre svojich manželov pripravili pohostenie, prítomné deti získavali prvé skúsenosti so stolnotenisovou raketou v ruke. Turnaj sa v rovnakom čase zopakoval aj v roku 1986, neskôr sa už hrávalo menej pravidelne, no táto myšlienka zotrvala až dodnes.

Pokračovateľ tradície má za sebou už 22 ročníkov

Jedným zo zakladateľov tejto tradície bol J. Palko, ktorý na túto začatú tradíciu nezanevrel a pokračoval v nej v novom bydlisku aj po odsťahovaní sa z bytového domu Poniklec. Nie každému humenčanovi je tak známe, že v mesiaci december sa v jednom z bytových domov na Kukorelliho ulici /oproti Domu potravín/ každoročne až doposiaľ uskutočňuje stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov /prevažne mužov/, ktorý začiatkom decembra napísal už svoju 22. kapitolu. Rovnako ako v minulosti tak aj dnes humenskí muži trávia dlhé zimné večery športom a utužovaním si vzájomných medziľudských vzťahov.

Špecializovaný priestor by ďalšiemu rozvoju výrazne pomohol

Je zrejmé, že rekreačný šport možno rozvíjať aj v skromných podmienkach. Viaceré stolnotenisové aktivity na území mesta Humenné v posledných rokoch však jednoznačne svedčia o výraznom vzostupe tak rekreačného ako aj výkonnostného stolného tenisu, pričom sa mu venuje venuje čoraz viac obyvateľov mesta rôznych výkonnostných, vekových a spoločenských kategórií. Dopyt po realizácii obdobných aktivít je preto evidentný. Bez pochýb by tak jeho ešte výraznejšiemu rozvoju pomohol aj vlastný špecializovaný herný priestor, kde by sa rozvoj mohol stále prehlbovať bez časového obmedzenia.

-daf-

Vianočný turnaj bloku Poniklec – rok 1985

Vianočný turnaj bloku Poniklec – rok 1986

 


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *