Výkonný výbor VsSTZ schválil novú koncepciu súťaží a práce s mládežou

Viaceré podstatné zmeny

Výkonný výbor Východoslovenského stolnotenisového zväzu sa na svojom zasadnutí dňa 17.júla 2017 okrem iného zaoberal aj novou koncepciou súťaží a práce s mládežou pre súťažný ročník 2017/2018. Po diskusii túto koncepciu predloženú predsedom Komisie mládeže VsSTZ následne s pripomienkami schválil. Súčasťou dokumentu je aj rozpis súťaží mládeže, ktorý obsahuje viacero podstatných zmien oproti predchádzajúcemu súťažnému ročníku. VV preto odporúča klubom pracujúcich s mládežou sa s týmito zmenami ešte pred začiatkom súťaží mládeže oboznámiť.

Koncepcia mládeže VsSTZ 2017_2018 schválená VV VsSTZ dňa 17.07.2017.pdf

-daf-


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *