Víťazom 8. ročníka gréckokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky J. Kontuľ

Stále viac populárny aj medzi predstaviteľmi cirkevnej obce a ich farníkmi

To, že stolný tenis sa v meste Humenné dynamicky rozvíja už jeho priaznivci ako aj bežní obyvatelia bez pochýb zaznamenali. Nie každému je však známe, že stolnotenisové podujatia pravidelne a dlhodobo organizujú aj zástupcovia cirkevnej obce ne území mesta. V piatok 24.novembra sa totiž v priestoroch cirkevného Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom vo večerných hodinách uskutočnil už ôsmy ročník farského turnaja Gréckokatolíckej cirkvi – farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky Humenné. Turnaja sa zúčastnilo 14 štartujúcich, medzi ktorými nechýbal ani dekan farnosti otec ThDr. Miroslav Iľko, PhD a tiež viacero ďalších prítomných divákov.

Škola a farnosť spolupracujú dlhodobo

Ako sa počas priebehu turnaja vyjadril zastupujúci riaditeľ GJZ PaedDr. Emil Jaroš, zriaďovateľom školy je práve gréckokatolícke arcibiskupstvo. Preto sa na škole snažia v maximálne možnej miere navzájom s farnosťou dlhodobo spolupracovať na mnohých projektoch tak v rámci vyučovacieho procesu ako aj mimoškolských aktivít. Tento stolnotenisový turnaj je preto len prirodzeným vyústením týchto snáh o spoluprácu, každoročne sa pritom teší väčšej popularite.

Víťaz si na svoj titul musel počkať niekoľko rokov

Víťazom sa napokon stal J. Kontuľ /člen pedagogického zboru GJZ/, ktorý si na svoj prvý titul musel trpezlivo počkať. Vo vitríne síce má už z minulosti štyri druhé miesta, no primát mu až doposiaľ chýbal. Napokon ho získal úplne zaslúžene, keďže v priebehu turnaja vo svojich ôsmych stretnutiach nestratil ani jediný set /vo finále zdolal M. Volocha/. Ceny víťazom odovzdal otec ThLic. PaedDr. Martin Zlacký, súčasný vikár humenského archieparchiálneho vikariátu.

Výsledky

Dospelí:
1. Ján Kontuľ, 2. Marek Voloch, 3. Miroslav Iľko, 4. Miroslav Sejka, 5. Emil Jaroš, 6. Miloš Cipka, 7. Peter Varga, 8. Dušan Slobodník, 9. Peter Mandzák, 10. Ján Borč, 11. Radko Pančák, 12. Peter Kočan, 13. Vladimír Styrančák, 14. Pavol Kokuľa.

Mládežníci:
1. Filip Zlacký, 2. Martin Mandzák, 3. Daniel Matejko, 4. Timotej Štempák.

Mládežníčky:
1. Natália Stanková, 2. Stanislava Jevičová, 3. Laura Zlacká, 4. Marianna Ficová

Deti:
1. Adam Pančák, 2. Michaela Stanková, 3. Šimon Zlacký, 4. Jakub Mandzák, 5. Timotej Švec.

-daf-

Fotogaléria podujatia


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *