Primátorku zaujal stolný tenis na základnej škole Kudlovská v Humennom

Stolnotenisové aktivity si všíma aj vedenia mesta

Dňa 24.novembra 2017 uverejnilo mesto Humenné na svojej oficiálnej stránke www.humenne.sk tlačovú správu s názvom Primátorka rokovala s riadieľmi ZŠ a zvýšení atraktívnosti pre žiakov. Uvedený príspevok sa týka záverov z porady riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné, ktorá sa uskutočnila v stredu 22.novembra 2017 v zasadačke MsÚ v Humennom. Nosnou témou bolo ďalšie smerovanie škôl v súvislosti s ich hospodárením. Jedným z cieľov je aj zvyšovanie atraktívnosti škôl z hľadiska možnosti a ponuky školských ale aj mimoškolských aktivít. Keďže priaznivcom stolného tenisu v Humennom je známe, že stolný tenis sa v meste spája so ZŠ Kudlovská, ktorá pri jeho tozvoji úzko spolupracuje s ŠKST Humenné, potešila nás aj nasledujúca správa:

„Čo sa týka odbornosti jednotlivých škôl, v tomto prípade by mala každá škola zaujať osobitou aktivitou. Aj na základe toho je prísne posudzovaný výber školy pre svoje dieťa rodičmi. Primátorku zaujala napr. výučba stolného tenisu ako športovej činnosti pre žiakov ZŠ Kudlovská.“ /www.humenne.sk/

V klube preto veľmi pozitívne vnímame skutočnosť, že všetky realizované aktivity v poslednom období, najmä na podporu mládežníckeho stolného tenisu, neostali bez povšimnutia ani vedeniu mesta Humenné. Snažíme sa poskytnúť možnosť čo najväčšiemu počtu, najmä najmladších detí, keďže práve u tých je pri správnom vedení už od začiatku, výraznejšia možnosť napredovania a výkonnostného rastu. Je to pritom šport vhodný tak pre chlapcov ako aj dievčatá, ktoré zväčša aj skôr dosahujú výraznejšie úspechy ako chlapci.

Športová trieda by rozvoju tohto športu pomohla

Z hľadiska ešte výraznejšieho napredovania stolného tenisu v meste je jednou zo snáh klubu v spolupráci s ZŠ Kudlovská a mestom Humenné zriadenie športovej triedy so zameraním práve na stolný tenis. Zriadenie takejto športovej triedy by rozvoju športu na území mesta Humenné pomohlo. Keďže v prípade stolného tenisu by to pravdepodobne bolo možné už na prvom stupni, aj to môže byť jedným z faktorov prečo by si rodičia mali pre svoje ratolesti vybrať práve túto školu. Stolný tenis má pritom v Humennom obrovskú tradíciu. Je to navyše indoorový šport, ktorý sa dnes už hráva celoročne a práve na ZŠ Kudlovská sú v spolupráci s ŠKST Humenné vytvorené špičkové podmienky tak po stránke materiálnej ako aj personálneho zázemia odbornej športovej prípravy.

Stolný tenis vhodný aj pre hendicapovaných športovcov

Keďže ZŠ Kudlovská má vo vyučovacom procese aj viacero hendicapovaných žiakov, do budúcna sa uvažuje aj o možnosti zapojiť ich práve do aktivít stolného tenisu. „Na Slovensku máme v týchto kategóriách obrovskú tradíciu a medzinárodného úspechy. Svedčia o tom napr. úspechy paraolympionikov či deaflympionikov“, dodáva D. Fink z ŠKST Humenné a zároveň člen VV SSTZ. Aktuálne napr. E. Jurková /rodáčka z Miňoviec, okres Stropkov/ tohto roku získala medailu z 23. Deaflypiády v tureckom Samsune a súčasne sa stala trojnásobnou majsterkou Slovenska mužov a žien v Bratislave /dvojhra žien, štvorhra žien, zmiešaná štvorhra/, čím dokázala, že bariéry v športe neexistujú. To, že napr. dvojica Riapoš, Ludrovský získali v para TT tituly majstra európy ako aj sveta je už všeobecne známe. A keďže ZŠ Kudlovská spĺňa podmienky bezbariérového vstupu aj pre vozičkárov, úvahy do budúcna sú aj v tomto smere.


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *