Udržať šesťdesiatročnú tradíciu si vyžaduje obetavých ľudí

60 ročná tradícia je dnes už raritou

Zaujímavé stolnotenisové podujatie sa uskutočnilo v sobotu 30. marca v obci Zemplínske Hámre. Za prítomnosti starostu obce a riaditeľa miestnej ZŠ otvoril zástupca klubu ŠKST Zemplínske Hámre jubilejný 60. ročník turnaja O putovnú plaketu Sninského kameňa. Tradícia vskutku unikátna. S najväčšou pravdepodobnosťou tak ide o druhý najstarší turnaj na východnom Slovensku.

Dlhodobo na stolnotenisovej mape Horného Zemplína

Zemplínske Hámre boli v minulosti dlhodobo zárukou rozvoja stolného tenisu v bývalom okrese Humenné, z obce pochádza viacero majstrov oblasti, ďalší sa umiestňovali na popredných priečkach. Neprekvapí preto, že tradíciu turnaja sa podarilo aktívnym klubovým funkcionárom na čele s Ing. Jozefom Širgeľom zachovať a pripomenúť si vo veľkom štýle.

Každý z prítomných si odniesol drobný darček

Ešte pred začiatkom turnaja už guľáš majster pripravoval drevo pod veľký parák, v kuchyni medzitým kuchárky z miestnej ZŠ pripravovali ďalšie pohostenie. Nezabudlo sa pritom ani upomienkové predmety. Každý z pozvaných prítomných hostí a hráčov obdržal upomienkovú plaketu s logom obce a klubu, v úvode turnaja boli ocenení traja žijúci laureáti plakety /3 výhry počas piatich rokov/ a nezabudlo sa ani na stále žijúceho zakladateľa tejto tradície, pre ktorého bol tiež pripravený zaujímavý dar.

Odovzdať štafetu mladším

Počas jedného z úvodných príhovorov pozvaných hostí však odznela myšlienka, aby v tejto tradícii klub s určitosťou aj naďalej pokračoval. Všetci si pritom uvedomujú, že na to je ale potrebné vychovať ďalšiu generáciu mladých hráčov. A práve o možnostiach budúceho rozvoja nastupujúcej generácie sa niesla následná neformálna debata zástupcu klubu, starostu obce, riaditeľa miestnej ZŠ spolu s prítomným zástupcom VsSTZ a SSTZ, s poukazom na súčasné existujúce finančné možnosti a podporné mechanizmy centrálneho ako aj krajského stolnotenisového zväzu.


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *