Humenčania sa aj tento rok zapoja do aktivít Svetového dňa stolného tenisu

6. apríl je celosvetovo považovaný za svetový deň stolného tenisu. Slovenský stolnotenisový zväz sa do tohto projektu opätovne zapojí aj v roku 2019, ktoré prispejú k celkovej popularizácii stolného tenisu a sú plne v súlade s aktuálnymi programovými prioritami SSTZ. Jedným z úspešných žiadateľov o tento projekt pre rok 2019 je aj ŠKST Humenné. Keďže projekt sa v minulom roku tešil mimoriadnej popularite, rozhodli sme sa tieto aktivity zopakovať opätovne.

Čo je svetový deň stolného tenisu a aké sú jeho ciele?

Podľa oficiálnej internetovej stránky www.tt4all.com možno svetový deň stolného tenisu /World Table Tennis Day – WTTD/ charakterizovať ako oslavu radosti, resp. možnosti hrať stolný tenis pre zábavu, táto aktivita má ľudí navzájom spolu spájať, pričom viac dôrazu ako na súťažný stolný tenis sa kladie na zábavu a samotnú účasť na hre. Cieľom je zapojiť do tejto aktivity ľudí, ktorí zvyčajne stolný tenis nehrávajú, vzbudiť v nich lásku k tomuto športu a samozrejme pritiahnuť k stolom nových hráčov, ktorí by sa mu venovali následne aj aj dlhodobo.

Popularizácia stolného tenisu

ŠKST Humenné preto už deň vopred, v piatok dňa 5.apríla zorganizuje viacero plánovaných aktivít, ktorých cieľom je napomôcť pri popularizácii stolného tenisu. Dve telocvične na ZŠ Kudlovská tak budú od rána k dispozícii každému záujemcovi o stolný tenis. Všetky vopred plánované aktivity v rámci oficiálneho programu budú vo veľkej telocvični, minimálne malá telocvičňa však bude k dispozícii nonstop pre každého, kto bude mať záujem si stolný tenis zahrať. Všetkým pritom radi poskytneme aj príslušné vybavenie ako stolnotenisové rakety, loptičky, víťazi v jednotlivých kategóriách obdržia aj tričká s oficiálnym logom svetového dňa stolného tenisu. Počas podujatia bude k dispozícii sedem súťažných stolnotenisových stolov plus tri mini a midi fun stoly.

Plánovaný program

Veľká telocvičňa
08.45 hod. – Slávnostné otvorenie
09.00 hod. – Humenská školská stolnotenisová liga
14.00 hod. – Otvorený stolnotenisový turnaj seniorov mesta Humenné
19.00 hod. – Ekumenický stolnotenisový turnaj farností mesta Humenné
22.00 hod. – Hlavná súťaž registrovaných hráčov bez obmedzenia
Malá telocvičňa
10.00 hod. – Prezentácia stolného tenisu predškolákom a školskej mládeži
14.00 hod. – Podpora športových aktivít zdravotne znevýhodnených a marginalizovaných skupín
stolný tenis pre verejnosť bez obmedzenia

Bližšie informácie

Organazátor si vyhradzuje právo na zmenu plánovaného programu. V prípade akýchkoľvek žiadosti o poskytnutie bližších informácií:

JUDr. Daniel Fink, daniel.fink@pobox.sk, 0907 945 370


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *