Quo Vadis ObSTZ Humenné?, alebo ceruzka a papier dnes už nestačí, po druhé

Pri čítaní článku som neveril vlastným očiam

Ako správny občan sa každý týždeň rád oboznámim s aktuálnym dianím v regióne, a tak si pravidelne kupujem miestny týždenník. Inak tomu nebolo ani koncom apríla /PN 23.4.2019/, kde som sa v športovej rubrike zo slov predsedu Oblastného stolnotenisového zväzu Humenné pri hodnotení jeho pozície predsedu dočítal aj nasledujúce: “ … Okrem seniorov dbáme aj na mládež, z môjho osobného pohľadu je to však iba beľanská, lebo spolupráca s Humenným niekoľko sezón nefunguje. Z našej strany sa snažíme o ústupky, boli aj termínové výhody, ale akýsi „bojkot“ opačnej strany neprestáva. Stolnotenisové dianie v mládeži sa tak ochudobňuje, aj preto vzišiel z poslednej Konferencie ObSTZ Humenné záver, že Oblastné majstrovstvá mládeže v stolnom tenise sa budú konať len za podmienky dohodnutej účasti oboch klubov.“ A keďže sa jubilant vyjadroval k tejto téme ako predseda ObSTZ pochopil som to tak, že píše o mládeží ObSTZ a nie tej Beľanskej, keďže je všeobecne známe, kto je dlhoročným motorom rozvoja stolného tenisu v Belej n/C a pán predseda ObSTZ to rozhodne nie je.

Takmer nevinné slová

V zásade sme sa tak mohli z uvedeného vyjadrenia dozvedieť ako ObSTZ dbá o výchovu mládeže, ako si pán predseda ťažká na spoluprácu s Humenným /rozumej ŠKST Humenné/, koľko ústupkov už vykonal a akou brzdou je Humenné pri rozvoji mládežníckeho stolného tenisu, či aké opatrenia uskutočnil za účelom realizácie majstrovstiev oblasti mládeže. Poviem Vám, že pri čítaní týchto viet som nevedel, či sa mám smiať alebo plakať, keďže toľko poloprávd a zavádzajúcich tvrdení som už dávno na adresu humenského mládežníckeho stolného tenisu nepočul. A keďže ako zástupcu „tých zlých“ sa ma tieto slová skutočne dotkli, rozhodol som sa reagovať.

Pohár trpezlivosti a mlčania už vážne pretiekol

Moje rozhodnutie napísať tento príspevok sa rodilo pomerne dlho. Niežeby som sa po večeroch nudil, ale najmä z dôvodu, že v súčasnej dobe mi práca stolnotenisového športového funkcionára zaberá takmer všetky voľnočasové aktivity a vedel by som si čas strávený písaním tohto príspevku predstaviť aj užitočnejšou prácou, napr. písaním článkov do časopisu Slovenský stolný tenis, kde ako člen redakčnej rady pravidelne prispievam.

Aby sme niektoré veci uviedli na pravú mieru

Pre tých, ktorí ma nepoznajú, uvádzam, že sa stolnému tenisu sa v rôznych podobách venujem nepretržite už 35 rokov. Som držiteľom rozhodcovskej licencie B, rovnakú licenciu mám tiež ako tréner, takže čas strávený na akadémii FTVŠ v Bratislave od anatómie až po štúdium kinetického pohybu loptičky je mi známy. V súčasnej dobe som stále tiež aktívnym hráčom, v minulosti hrávajúcim aj prvú ligu. Stolný tenis hrávam od svojich šiestich rokov a až doposiaľ som hájil farby len jedného jediného klubu. O lojalite k humenskému stolnému tenisu teda asi nemôže byť pochýb. To len aby nedošlo k nedorozumeniu, že sa k slovám predsedu ObSTZ vyjadruje potencionálne nekompetentná osoba.

Práca športového funkcionára je dnes náročná

V posledných rokoch však väčšina mojej práce pre hnutie spočíva skôr v práci športového funkcionára. V minulosti som napr. pôsobil ako predseda disciplinárnej komisie VsSTZ a člen legislatívnej komisie SSTZ. Aktuálne som ako člen VV VsSTZ predsedom komisie mládeže a ako člen VV SSTZ tiež predsedom komisie rozvoja stolného tenisu a školského športu na Slovensku, kde sa venujem príprave a realizácii viacerých rozvojových projektov na podporu mládeže. V práci, ktorá ma však živí sa pohybujem medzi paragrafmi, takže oblasť športového práva je mi pomerne blízka a prepojenie teórie s praxoue viac ako užitočné. Som človek tvorivý, hľadajúci neustále nové výzvy a aj preto mám tiež ako novozvolený člen komisie športu mesta Humenné záujem aktívne sa podieľať na tvorbe novej koncepcii rozvoja športu v srdci Horného Zemplína.

Je potrebné viac konať a nie iba rozprávať …

Aj preto si myslím, že mám dostatok skúsenosti a právo vyjadriť sa k uvedenému článku, ak to z titulu môjho pôsobenia pri mládeži na rôznych úrovniach nie je priam povinnosťou. Nie tak dávno mi jeden slovenský reprezentant počas obeda povedal, že som asi stolnotenisový fanatik. Ak tým myslel to, že pravdepodobne nedokázal pochopiť, ak niekto tak obsiahlu činnosť vykonáva z lásky k športu, tak s tým môžem len súhlasiť. A keďže v kontexte s nižšie uvedenými skutočnosťami sa tiež v uvedenom článku PN tiež píše, že pracovitosť a priamosť sú jednými zo základných zásad pána predsedu ObSTZ, v nadväznosti na jeho ďalšie slová, že: „Väčšinou veľa nerozprávam, viac sa snažím odviesť prácou než jazykom“ som si už vážne musel ísť po tlakomer.

Zneváženie dlhoročnej práce humenských nadšencov

Som si vedomý, že poukázaním na viaceré skutočnosti „zatnem“ do živého, no ľudia ktorí ma dobre poznajú vedia, že som si nikdy nevyberal ľahšiu cestu a nemám problém plávať aj proti prúdu, ak som presvedčený, že sledovaný cieľ považujem za správny. Vyjadrenia pána predsedu môžu na prvý pohľad vyzerať nevinne, no uvedenými slovami znevážil dlhoročnú poctivú prácu množstva obetavých ľudí a nadšencov humenského stolného tenisu.

Nežijeme v stratosfére, aj pre ObSTZ platia jasné pravidlá

Poďme teda krok za krokom. Podľa čl. 9 stanov SSTZ sú riadnymi členmi SSTZ aj oblastné výbory. Podľa čl. 7 stanov SSTZ je členstvo v SSTZ dobrovoľné a člen SSTZ prejavuje súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám stolnotenisového hnutia v predpisoch SSTZ, ITTF a ETTU. Podľa čl. 4 stanov SSTZ predpisy a rozhodnutia oblastných výborov musia byť v súlade s predpismi SSTZ. O papierovej orientácii ObSTZ smerom k oficiálnemu hnutiu teda asi nemôže byť pochýb. Aj preto ma v minulosti akosi znepokojovali vyjadrenia viacerých predstaviteľov ObSTZ parafrázujúc o tom, že čo „tí hore chcú“, „čo nám tu budú rozprávať do našich súťaží a registrácií“ a pod. Ešteže existujú pamätníci, a tak sa ku mne z rúk jedného z našich starších hráčov dostali stanovy ObSTZ. Zahrialo ma preto pri srdci, keď som sa v čl. I bod 3 stanov ObSTZ z roku 2004 dočítal, že ObSTZ je členom Slovenského stolnotenisového zväzu, keďže v minulosti to tak veľakrát nevyzeralo. Prijmúc teda záver o orientácii ObSTZ do štruktúr oficiálneho hnutia by sa táto športová organizácia mala takto aj správať. Nehovoriac už o tom, že okrem toho má právnu formu občianskeho združenia, na činnosť ktorého sa vzťahuje aj množstvo ďalších právnych predpisov.

Totálna ignorácia vyšších súťažných štruktúr

Začal by som tým, že aj napriek deklarácii k štruktúram SSTZ, reálne skutky dlhoročne vypovedali o inom. Na nekomunikáciu predsedu ObSTZ sa dlhodobo sťažujú viacerí funkcionári, vrátane VV VsSTZ, ktorí s ním z dôvodu „nedostupnosti“ nedokážu odkomunikovať viaceré náležitosti týkajúce sa mládeže či ekonomiky. Bolo to tak počas starého vedenia VsSTZ a rovnako tomu je aj teraz. Komunikačné šumy sú však aj do vnútra ObSTZ, keď predseda ObSTZ na viaceré telefonáty nereaguje a žiadosti klubov ignoruje. Táto skutočnosť je dlhoročne všeobecne známa. Asi tiež nie je normálne, ak štruktúry ObSTZ nedokážu mesiace na súpisku klubu dopísať mladú humenskú nádej a až po niekoľkonásobných urgenciách jej následne aj skomoliť krsné meno. Ešteže je len aktuálnom majsterkou Slovenska. Preto nikoho ani neprekvapí ak pred časom tiež asi dvakrát víťaz oblastnej súťaže nepostúpil do kvalifikácie o 4. ligu, keďže od začiatku súťaže bolo zrejmé, že pre takýto postup nespĺňa predpoklady. Zhodilo sa to opäť na tých hore, že čo zase vymýšľajú, a to si pritom stačilo len prečítať predpisy VsSTZ. Sebareflexia vlastnej činnosti nulová, s nikým to ani nepohlo. A začať následne jeden z aktívov klubov ObSTZ po tomto nepostupe slovami parafrázujúc: Problémy hlásene neboli, priebeh súťaží prebehol hladko ….v snahe čo najskôr si dať klobásu a povestné poldeco..mi pripomína časy, keď som ešte nosil pioniersku šatku. No čo už, tým šťastnejším beží čas vážne pomaly, akáto devíza v dnešnom uponáhľanom svete.

To si rovno môžeme natlačiť už aj svoje vlastné bankovky

Osobne ma teší, že sa ObSTZ vo svojom zakladajúcom dokumente hlási k princípom SSTZ, no už akosi menej rozumiem tomu, že dlhodobo nerešpektuje základné predpisy a pravidlá hnutia, ktoré sa navyše zaviazalo dodržiavať. Inak by sa preto nemohlo stať, že hráči ObSTZ majú dlhoročne namiesto registračného preukazu SSTZ podivné biele registračné kartičky vydávané ObSTZ. Akýsi štát v štáte. A predstavitelia ObSTZ sa ešte tvária urazene a reagujú podráždene, ak na to niekto upozorní. To si už v tejto oblasti rovno môžeme tlačiť aj vlastné bankovky. Aj týmto časom však už odzvonilo, keďže SSTZ ako aj VsSTZ musel práve kvôli takémuto prístupu vykonať viacero zmien.

Skúsme sa teda pozrieť do štatistiky

V článku v spomínaných PN som sa dočítal, že humenčania sú vlastne akousi „brzdou“ rozvoja mládežníckeho stolného tenisu v oblasti. No toto je silná káva aj mňa. Pred tým ako budem pokračovať však trochu nudnej štatistiky. V databáze hráčov SSTZ k 17.4.2019 má ŠKST Humenné zapísaných 88 registrovaných stolných tenistov, všetci s platnou registráciou SSTZ! Z toho rovných 70 je mládež do 23 rokov. A za všetkých platíme registračné poplatky. Asi to s nami teda až také zlé nebude. Je síce pravdou, že nie všetci hráči sa pravidelne venujú tréningovému procesu, niektorí medzičasom skončili, niektorí sa stolnému tenisu venujú len amatérsky, napr. v podobe účastí na Humenskej školskej stolnotenisovej lige. Stále sú to však desiatky hráčov v mládežníckych kategóriách.

Nevyužitý potenciál členskej základne

Ako športový funkcionár pravidelne sledujem a archivujem všetky články týkajúce sa stolného tenisu v oblasti, aj keď za oblasť rozvoja oblastnej súťaže a jej mládežníckej zložky nie som zodpovedný. Asi som nenapraviteľný, no čo už. Aj preto každoročne na prelome rokov s radosťou čítam o všetkých koncoročných či novoročných obecných stolnotenisových turnajoch od Hrubova až po Hudcovce /a to len v okrese Humenné/. A čuduj sa svete, všade sa na fotkách smeje bežne zo dvadsať ľudí. A nie sú to len futbalisti, ktorí si vypĺňajú zimnú prestávku iným doplnkovým športom. Množstvo zo súťažiacich tvorí mládež. Spočítajúc len týchto hráčov, musíme nutne dospieť k záveru, že tu máme stovky zanietencov, ktorí sa stolnému tenisu v akejkoľvek podobe venujú. A to treba pripomenúť, že ObSTZ riadi hneď okresy tri /Humenné, Snina, Medzilaborce/, teda nevyužitý potenciál v podobe širokej stolnotenisovej základne je skutočne obrovský. Spolu je to takmer 120 obcí. Osobne som v mnohých z týchto obcí sám už ako dieťa stolný tenis aj hrával. A nepochybujem ani o tom, že sa v nich nachádza určite viac stolnotenisových stolov ako futbalových ihrísk. Nechať tento potenciál takpovediac ležať ladom vážnosti funkcionára zodpovedného za rozvoj oblasti určite nepridá. A to, že tento obrovský potenciál nevie predseda ObSTZ využiť určite nie je chybou humenských hráčov.

Čo napĺňa funkcionára v práci blížiacou sa k bode mrazu?

Nedokážem preto pochopiť, prečo tých ľudí postupne niekto z ObSTZ neosloví a nezačne s nimi na oblastnej úrovní aj reálne pracovať. To by ale niekto musel dvihnúť telefón, osloviť starostov a miestnych nadšencov, vymeniť si pár mailov, sadnúť do auta a prezentovať svoje vízie. Asi je to naozaj nad sily jedného človeka. Tak prečo sa to tým „zlým“ humenčanom darí? Akosi sa neviem zbaviť pocitu, že od športového funkcionára sa určitá miera fanatizmu v dnešnej dobe pre prácu, ktorú vykonáva asi aj očakáva. Reálne ju môže vykonávať len človek, ktorý je s touto práca aj vnútorne uzrozumený a musí ho to vnútorne napĺňať. Moja manželka mi raz povedala, že ak chcem túto prácu vykonávať v duševnej rovnováhe, nesmiem mať od iných nereálne očakávania, teda nemať na ľudí rovnako prísne nároky ako sám na seba, inak vraj budem neustále sklamaný. V tomto jej musím dať bez pochýb za pravdu. Po určitej dobe som si zobral jej slová k srdcu a v súčasnosti som vďačný za každý pokus o spoluprácu. Čo však vo funkcii napĺňa a drží oblastného funkcionára, ktorý nerobí takmer nič, tomu vážne nerozumiem. Navyše, ak nespokojnosť s touto prácou je v kuluárnych debatách prezentovaná aj z jeho vlastných radov. Verejne to však asi nepriznajú, veď ako som sa dočítal je to osobnosť patriaca do TOP stovky futbalistov jedného zo susediacich miest, a to sa predsa od vlastných nepatrí.

Poďme ale opäť k číslam

Základ každého družstva ObSTZ tvoria štyria hráči, ktorí nastúpia na súťažné stretnutia. V uplynulej sezóne hrávalo spolu v 5. a 6. lige ObSTZ spolu 21 družstiev, ale len 13 klubov /obcí/, keďže niektoré kluby majú viacero družstiev /to len v kontexte k počtu takmer 120 obcí v oblasti/. A to sa hovorí, že stolný tenis je najrozšírenejší šport na svete /226 federácií/ a taktiež to, že nie je finančne náročný, teda rozhodne stojí menej ako futbal. Prevažne sa však v oblasti ObSTZ bavíme o kluboch, ktoré klubmi z právneho hľadiska nie sú. Nemajú vlastnú subjektivitu, keďže im nikto z vedenia ObSTZ pravdepodobne nepovedal, že by mali mať aj vlastné stanovy a orgány. Akýsi samozvaní prezidenti klubov potom následne rozhodujú aj o štruktúrach súťaží, možno aj financiách. Z tých 21 klubov to je v základe teda niečo viac ako 80 hráčov. Odrátajúc však mládež ŠKST Humenné a tú Beľanskú, ktorá nastupuje aj za mužov či viacerých zahraničných hráčov je tak počet hráčov základných zostáv celej oblastnej súťaže porovnateľný s členskou základňou jedného jediného „zlého“ klubu. Aká to parádna vizitka dlhoročnej práce pána predsedu na úseku rozvoja stolného tenisu. A to sa ešte nebavíme o tom, že budúci ročník bude toto číslo pravdepodobne ešte nižšie /registrácia hráčov/. O vekovom priemere hráčov súťaže sa baviť nebudem, skôr by mala mať označenie veteránska. Dokonalé naplnenie čl. 2 stanov ObSTZ v zmylse ktorého ObSTZ zabezpečuje všestranný rozvoj stolného tenisu oblasti.

Každoročné termínové a iné faux pas MO dospelých

Ak by sa niekomu mohlo zdať, že problémy vidíme iba pri MO mládeže, inak tomu nie je ani v súťažiach dospelých. To, že sú na MO dospelých pripustení hráči bez platnej registrácie SSTZ by sa ešte dalo cez prižmúrené oči tolerovať, aj keď s tým možno vysloviť nesúhlas. To, že sa v minulosti bežne k stolu pripustili zahraniční hráči už nie. Zmenilo sa to, ale opäť na popud tých „šomrajucich“ čo všetko „bojkotujú“. Rovnako ako pri mládeži je otázka termínov jedná veľká katastrofa. Máme termínovo celý prázdny január, no MO dospelých organizujeme bežne už v čase kolidujúcich termínov súťaží a napr. len deň pred majstrovstvami kraja. Pred niekoľkými rokmi som sa napr. z novín dočítal o termíne MO dospelých v čase, keď sa hrali takmer kompletné kolá krajských aj republikových súťaží, vrátane súťaži samotnej ObSTZ. To už ale nie je faux pas, to už je rýdza nekompetentnosť. Narýchlo to bolo vtedy zmenené. Asi pred dvoma rokmi /nepamätám si už presne/ sa humenčania napr. vybrali na MO dospelých. Spolu s nimi už prišli aj viaceré mladé nádeje. Až ma zamrazilo, keď vonku bolo hlboko pod nulou a organizátor /ObSTZ/ Vám oznámi, že kúriť sa začalo len ráno. Hneď druhou ranou bolo, keď sme sa dozvedeli, že bufet, ktorý je štandardom, nebude, a tak jeden z našich hráčov musel ísť pre desať a menej ročné deti kúpiť do najbližšieho obchodu poživeň na celý deň. Pripadal som si ako v rozprávke o dvanástich mesiačikoch. To skutočne po týchto skúsenostiach ešte niekoho prekvapuje, prečo sa tí „zlí“ takýchto turnajov v súčasnosti nezúčastňujú? „Perfektné“ príklady ako zabezpečiť rozvoj mládeže a prilákať deti k stolnému tenisu. To, že na týchto MO pravidelne dochádzalo k porušovaniu rôznych pravidiel SSTZ sa mi fakt už rozpisovať nechce, no a keď k tomu pridáme aj skutočnosť, že organizátori aj sami za zelenými stolmi počas MO hrajú, nečudo, že čas ukončenia sa neúmerne predlžuje. Ak som v minulosti osobne predsedovi ObSTZ navrhol, že by sa napr. prihlasovanie na MO mohlo spraviť už večer pred turnajom, aby sme ráno neboli v sklze, dostal som odpoveď, že dobrý nápad. No ďalšie roky som na zmenu čakal márne.

A teraz k termínom a problémom majstrovstiev oblasti mládeže

Uplynulý rok reálne hrozilo, že sa neuskutočnia oblastné majstrovstvá mládeže. Inak nepamätám si aby niekedy za posledných 30 rokov neboli. Až po šomravých rečiach „zlých“ humenčanov pán predseda vytýčil termín koncom júna /čítate správne/ navyše v čase, keď sa konalo koncoročné celoklubové posedenie ŠKST Humenné. Zistiac túto skutočnosť boli MO mládeže „operatívne“ preložené na termín, v čase po odovzdaní koncoročných vysvedčení, keď už väčšina rodičov a detí mala zbalené kufre na dovolenku k moru a vonku pálili neznesiteľné tridsiatky. V tom čase už boli dávno odohraté majstrovstvá kraja či Slovenska a kufre na Európu už balila aj reprezentácia. Vzhľadom na termín zverejnenia tohto článku je však zrejmé, že v tomto roku sa prvýkrát v histórii MO mládeže vôbec ani neuskutočnia. Treba tiež podotknúť, že majstri oblasti majú automaticky právo štartu na majstrovstvách východu, bez ohľadu na to, či sa zmestia do nominačného rebríčka. Čo už, deťom v tejto oblasti takéto právo asi nepatrí. Voľných termínov od januára je dostatok, prečo nevyužité ležia ladom nevedno. Aj za to sú pravdepodobne zodpovední tí „zlí“ humenčania. Nebudem sa už baviť o tom, že na jedných z MO mládeže pán predseda už napoludnie chodil medzi deťmi zapisovať na nástenku výsledky veselým krokom a ani o tom, že sa na úvod MO sa trénerov mládeže pýtal, ako to má vlastne detí na MO nasadiť a podľa akého rebríčka. Pán predseda, pred takýmto turnajom očakávame aspoň triviálnu prípravu v podobe zistenia webovej adresy sstz.sk kde možno nájsť rankingy mládeže. A keďže sa MO hrávali každoročne bez využitia softvéru na to určeného, pravidelný začiatok turnaja z dôvodu zdĺhavého losovania bol realitou. Vyhovárať sa tiež na to, že ak neprídu humenčania, MO mládeže sa neuskutočnia je úbohé. Ja osobne som hrával tieto turnaje v rôznych obciach a mestách bývalého okresu Humenné. V tejto oblasti je dostatok telocviční, kde sa turnaje MO nielen mládeže dajú uskutočniť, čomu tak v minulosti aj pravidelno bolo. A rozumiem aj tomu, prečo sú humenčanom ponúkané len termíny /podotýkam nezmyselné/ mládeže, keďže od detí sa štartovné na MO nevyberá. Na tomto mieste rovno uvádzam, že organizácia takého turnaja nie je o zisku, a pri rozpočte ŠKST je absencia príjmu zo štartovného na MO zanedbateľnou položkou, ide o princíp.

Šľuby, sľuby, sľuby, ….

Poďme sa teda pozrieť ako sa predseda ObSTZ stará o rozvoj mládežníckeho stolného tenisu. ObSTZ je zodpovedné za rozvoj stolného tenisu v danej oblasti na úrovni oblasti, teda aj o výchovu hráčov do súťaží tak, aby sa prirodzene zabezpečila obmena hráčov a kontinuita súťaže. Určite mi preto dáte za pravdu, že úlohou oblastnej súťaže nie je vychovávať reprezentantov, čo ani nie je reálne. Pred ne/konferenciou začiatkom tohto roku sa naposledy konala Konferencia v apríli 2013. Už to je samo o sebe vážnym porušením stanov, z ktorých vyplýva, že konferencia sa má konať každé dva roky, z toho každé štyri je volebná /čl. 7 bod 1 stanov ObSTZ/. Touto konferenciou v roku 2013 bol zvolený za predsedu aj súčasný predseda. Jedným z uznesení z tejto konferencie bol však aj návrh na zriadenie mládežníckej súťaže v oblasti v sezóne 2013/2014. No…ubehlo šesť rokov a mládežnícku súťaž som akosi stále nezaregistroval. Sľuby, sľuby, sľuby.

Dlhodobo nulový potenciál spolupráce

To, že predseda ObSTZ v súčasnej dobe nedokáže zabezpečiť oblastné majstrovstvá mládeže je vizitkou jeho nulového potenciálu spolupráce s jednotlivými klubmi a ďalšími subjektmi. ŠKST Humenné nie je jediným klubom v oblasti s takmer 120 obcami. Jednotlivé problémy v komunikácii na viacerých úrovniach svedčia o vlastnej diskvalifikácii do budúcna. Roky v tejto funkcii nás presvedčili, že to ani inak nebude. Evidentná je tiež dlhodobá nekompetentnosť rozhodovacích procesov. Asi nie je normálne, aby pripustil verejnú debatu /pardón skôr pranier/ o tom, či registrácia SSTZ áno alebo nie. Ako by asi dopadlo hlasovanie občanov SR v referende o zrušení daní? Naposledy sa takto rozhodovalo v čase starovekého Ríma, keď cisár v koloseu alibisticky prenechal rozhodnutie o osude ľudí na svojich spoluobčanov. Ten čas sa vlečie vážne pomaly. Napísať taktiež do propozícii MO dospelých či mládeže, že sa hrá podľa pravidiel stolného tenisu a následne pripustiť hráčov bez registrácii, je už viac ako len nekompetentné. Je to totálny výsmech a ignorácia stolného tenisu. A nenahovárajme si, ak niečo vyzerá zle, tak to zle aj bude.

Viac ako len netransparentné financovanie

O tom, kam boli v minulosti zasielané niektoré financie patriace ObSTZ radšej pomlčím. Túto prax však VsSTZ už „zatrhlo“ a každý predseda oblastného alebo okresného zväzu je povinný oznámiť číslo zväzového bankového účtu. Ten „náš“ však akosi roky zabúda bankové spojenie oznámiť, a tak aj v dobe QR kódov či načipovaných občianskych preukazov musia kluby ObSTZ neustále platiť štartovné do súťaže v hotovosti do pokladne.. A keďže sa zdá, že všetko je v absolútnom poriadku, ako klub patriaci do ObSTZ si asi len tak zo srandy požiadame o kópiu ekonomickej a účtovnej agendy ObSTZ napr. za uplynulé dva roky. Veď ObSTZ ako člen SSTZ je určite uzrozumený s tým, že ako člen SSTZ už podlieha aj právomoci kontrolóra SSTZ. Nemalo by teda nikoho prekvapiť ak si kontrolný orgán vypýta napr. zápisnice o voľbe orgánov, zápisnice z konferencií, rokovaní členov VV, kontrolnej komisie, ďalšie interné predpisy, faktúry, príjmové doklady, atď. Alebo sa nejedná o športovú organizáciu na ktorú sa tiež vzťahujú určité povinnosti?

Niektoré činnosti ObSTZ zaváňajú až ekonomickou sabotážou

Obľúbenou témou je neustále vyhováranie sa na nedostatok financií. Tomu by sa dalo aj čiastočne uveriť, nebyť skutočnosti, že vedenie ObSTZ svojim prístupom za posledné roky ochudobnilo rozpočet ObSTZ o stovky eur. Keďže predseda ObSTZ nedokáže roky oznámiť číslo účtu, na ktoré majú byť poukázané vratky z registrácii, do rozpočtu ObSTZ je tak každoročne zaťatá sekera. Čo na tom, že všetky kluby oblastnej súťaže by napr. mohli mať loptičky pre celú sezónu zadarmo. Peniaze tak v tom lepšom prípade končia priamo na účtoch klubov doslova aj v niekoľkých eurách, zvyšok je akási nevyzdvihnutá úložka na účte VsSTZ. To, že peniaze nevidíme tam kde sú by sa ešte dalo odôvodniť horším zrakom s pribúdajúcimi šedinami, no ak Vám niekto položí peniaze rovno pred oči a vy ich nemáta záujem ani zodvihnúť už zaváňa sabotážou. Ja osobne sa na rokovaniach VV VsSTZ o tejto téme hanbím, že ako zástupca klubu z tejto oblasti nedokážem vysvetliť, prečo ObSTZ už niekoľko rokov nedokáže zaslať číslo bankového účtu. Tu treba ešte poznamenať, že sa zväčša jedná o peniaze klubov, ktoré si poctivo registrácie platia /teda napr. ŠKST Humenné/. A keďže v minulosti to boli vo veľkej miere aj vratky z registrácii humenských hráčov s ktorými ObSTZ disponovalo, bolo by minimálne slušné prizvať nás k rozhodovacím procesom. No načo je nám ale v oblasti klub, ktorý sa k veciam vyjadruje, pýta sa a nemlčí? Čo na tom, že ObSTZ v minulosti cez vratky z registrácií používala dlhodobo peniaze práve tohto klubu.

Kto nekontroluje neriadi

V článku 13 stanov ObSTZ je tiež možné sa dočítať, že ObSTZ hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny rok. Asi mi niečo ušlo, lebo si nepamätám, aby som za posledné roky vidiel nejaký rozpočet tejto organizácie a už vôbec nemám vedomosť o tom, že nejaký orgán takýto rozpočet aj schvaľoval. Ale možno sa aj v tomto mýlim. Podľa čl. 14 stanov si ObSTZ na kontrolu činnosti výkonného výboru a hospodárenia vytvára trojčlenný kontrolný orgán. Ale ObSTZ má asi všetky doklady v poriadku, keďže mi tiež nie je známe, aby kontrolná komisia /KK/ za posledné roky nejaké nedostatky v činnosti tejto organizácie konštatovala, a keďže sa KK má schádzať min 2x ročne, predpokladám, že len za posledné 2 roky vo svojom archíve eviduje najmenej 4 zápisy.

Humenčania sú nútení suplovať nulovú prácu ObSTZ na úseku rozvoja mládeže

Poďme sa teda podrobnejšie pozrieť na to, akou to „brzdou“ rozvoja mládežníckeho stolného tenisu vlastne Humenné je. Je pravdou, že každý klub prechádza vývojom, raz je hore a raz dole. Je to prirodzená sínusoida života nielen športovej organizácie. ŠKST Humenné je však stále historicky najúspešnejších stolnotenisovým klubom Horného Zemplína, vychoval najviac stolných tenistov v oblasti a dosiahol aj najväčšie úspechy. Pred niekoľkými rokmi družstvo mužov vypadlo z 1. ligy, pochopili sme, že s prestarnutým kádrom v konkurencii mladých slovenských reprezentantov už neobstojíme. Niekedy v tom období preto padlo rozhodnutie opäť orientovať klub prioritne na výchovu mládeže. Raz som sa jedného z našich bývalých hráčov opýtal, prečo sa nezačalo s výchovou mládeže v Humennom už skôr, aby nebola taká veľká diera. Odpoveď bola pohotová, vtedy vraj deti neboli. Chvíľu som sa zamyslel, no viac som sa už nepýtal na to, čo sa urobilo preto, aby deti boli, keďže odpoveď poznám. Ujo „Samo“ a „Sato“ žije len v Japonsku. Preto ak na Slovensku chceme niečo dosiahnuť, musíme byť aktívni. Je zrejmé, že nik iný za nás tú prácu v prospech mládeže a rozvoj a neurobí. Píšem preto nielen o aktívnych kluboch, ale najmä o aktívnych funkcionároch, ktorí sú akýmsi motorom rozvoja na klubovej či zväzovej úrovni.

Aktivity, aktivity, aktivity

V Humennom si vážime aj prácu starších, čo už niečo pre stolný tenis vykonali, každoročne preto napr. udeľujeme cenu stolnotenisovej osobnosti Horného Zemplína. Memoriál Františka Karandyšovského so svojimi sprievodnými podujatiami je budovaný ako turnaj so stále vyššou kvalitatívnou úrovňou, čomu zodpovedá už aj jeho premiestnenie do Mestskej športovej haly na 16 stoloch. Ohlasy na uplynulý ročník nás ešte povzbudili k neustálemu skvalitňovaniu. Organizáciou svetového dňa stolného tenisu sme sa zaradili medzi kluby, ktoré sa venujú aj rôznym marginalizovaným a sociálne znevýhodneným skupinám. Stolný tenis sme tak opäť priblížili nielen seniorom či rómom, ale aj predškolákom a množstvu ďalších cieľových skupín. Náborové aktivity počas dňa otvorených dverí na ZŠ Kudlovská sú pravidelnosťou. Ako člen VV SSTZ majúcim na starosti práve rozvojové aktivity preto nemám problém prísť podporiť aj viaceré akcie nadšencov ako napr. turnaj železničiarov v Medzilaborciach, či 60. ročník turnaja o putovnú plaketu Sninského kameňa v Zemplínskych Hámroch. V poslednom období taktiež spolupracujeme s viacerými zástupcami cirkví pri organizácii ich turnajov.

V Humennom ideme pri rozvoji krok za krokom

Humenský stolný tenis budujeme postupne, keďže sme si naštudovali aj význam ekonomického pojmu „strmý gradient“. Nemáme tak záujem veci urýchľovať a trpezlivo čakáme na úspechy, ktoré už začínajú prichádzať. Na Slovensku sa v súčasnej dobe napr. začínajú spúšťať projekty školských stolnotenisových líg, tú Humenskú hrávame už druhý rok, zúčastňuje sa je viac ako päťdesiat detí. A asi nebude až taká zlá, keď sa jej pravidelne zúčastňujú aj beľanskí chlapci nastupujúci vo farbách ZŠ Modra n/C. Aktuálne máme dvoch platených trénerov, z toho jeden je plný profesionál, ktorí sa venuje iba výchove mládeže. Dosiahnuť tento stav v stolnom tenise je nesmierne ťažké. Pravidelne organizujeme najrôznejšie mládežnícke bodovacie turnaje na krajskej aj celoslovenskej úrovni. Len od začiatku roka to boli asi štyri krajské bodovačky, jedna celoslovenská. Bližšie sa vážne už prísť nedá, no okrem humenských a beľanských detí som na nich žiadne iné deti z oblasti tohto regiónu ObSTZ nezaznamenal. Organizujeme tiež celoslovenské školenia trénerov a rozhodcov, na ktorých sme si vyškolili aj vlastnú rozhodcovskú základňu. Pre deti sme zaviedli akýsi prednáškový cyklus. Raz je to dvojnásobná účastníčka olympiády, inokedy prvá hráčka sveta para TT, nezabúdame ani na veci ako prednášky o životospráve či mentálnom koučingu. To, že tiež pravidelne vydávame množstvo propagačných a informačných materiálov, je už samozrejmosťou. Tradičným sa stal tiež turnaj rodičov a detí, koncoročné posedenie priaznivcov klubu už napísalo viac ako tridsaťročnú kapitolu v rade bez prerušenia. Tréneri si systematicky dopĺňajú a zvyšujú svoju kvalifikáciu. Získali sme štatút regionálneho mládežníckeho centra, od septembra otvárame aj stolnotenisovú športovú triedu. Sledujeme nové trendy, predpisy, vzdelávame sa, pýtame sa, spolupracujeme. Čerešnička na torte v podobe čínskeho trénera uplynulé leto bola odmenou za prácu, ktorú deti počas celého roka predviedli. Testovanie výkonnosti mládeže na stolnotenisovom kempe v Humennom podľa najnovšej metodiky, či testovanie budúcich prváčikov pre športovú triedu bolo v tomto regióne historicky prvé. Ďalej sa mi už fakt rozpisovať nechce.

Skutočne platí, že doma nikto nie je prorokom

Chodím po celom Slovensku s otvorenými očami a natiahnutými ušami. Na súčasnú prácu v oblasti rozvoja stolného tenisu v Humennom počúvam skôr len pozitívne ohlasy. Komunikujeme bez problémov na úrovni regiónu, kraja či Slovenska. Zástupcovia slovenských klubov sa pýtajú, kedy bude v Humennom opäť ďalší turnaj, či kempy mládeže. Prostredie aké sme im poskytli v mestskej športovej hale spolu so sprievodnými aktivitami vôbec nie sú samozrejmosťou, a to ani v mestách s bohatšou stolnotenisovou tradíciou. Ak ale toto všetko má byť prekážkou rozvoja mládežníckeho stolného tenisu, tak som sa asi narodil na inej planéte. No včuľ, musíme jednoducho akceptovať skutočnosť, že doma nie je nikto prorokom. Beriem aj to, že vždy sa dá urobiť viac a chyba je asi len v nás tých „zlých“. Je síce pravda, že ako chlapec som zažil aj viacero lampiónových sprievodov, no doby hľadania skrytého nepriateľa si už vážne pamätať nemôžem. S pribúdajúcim vekom možno už mám aj ja slabší zrak, a tak oblasť rozvoja možno dobre nevidím alebo nevnímam. No môže to byť kľudne aj tak, že tí, čo v cudzom oku smietku hľadajú, vo vlastnom brvno nečinnosti nevidia. No čo už, starneme všetci.

Päť, sedem, či dokonca osem? … normálne som z toho jeleň

Je dlhodobo známe, že VV ObSTZ má päť členov. Takto to bolo uverejnené aj v PN zo dňa 11.2.2019, keďže zápisnicu z oblastnej konferencie členovia ObSTZ ešte doteraz nevideli. No asi tomu fakt nerozumiem, lebo čítajúc stanovy ObSTZ /podotýkam, že ich znenie taktiež nie je uverejnené/ sa v čl. 10 bod 1 píše: „Výkonný výbor sa skladá z a/ predsedu, b/ podpresdedu, c/ 5 členov výkonného výboru a jedného náhradníka, pokiaľ konferencia nerozhodne inak. Mne osobne nie je známe, aby kedykoľvek v minulosti konferencia ObSTZ rozhodla inak, takže som z toho vážne jeleň, koľko to členov má VV ObSTZ podľa stanov vlastne mať. Ak z čl. 8. stanov ObSTZ vyplýva, že voľby do VV ObSTZ sa konajú podľa zásad volebného poriadku schváleného konferenciou, tak tomu opäť akosi nerozumiem, lebo si napamätám, aby bol nejaký volebný poriadok uverejnený či schválený. Ono to môže znieť nevinne, no otázka platnosti prijatých rozhodnutí vo vzťahu ku kvóru už taká nevinná nie je.

Platná či neplatná?

K otázke platnosti či neplatnosti tohtoročnej konferencie ObSTZ sa obšírnejšie nebudem vyjadrovať, diskusia už prebehla aj v tlači. Z môjho pohľadu sa ani nemám k čomu, lebo zápisnica doposiaľ nebola členom ObSTZ zaslaná a ani nijako inak uverejnená. Už to, že oznam o jej konaní bol uverejnený len tri dni pred jej uskutočnením svedčí samo o sebe o nekompetentnosti toho kto ju zvolával. A keďže sa vo svojej práci denno denne stretávam s otázkami platnosti či neplatnosti právnych úkonov, len z doposiaľ dostupných údajov by sa už dal o neplatnosti konferencie ObSTZ napísať samostatný odborný článok. Na to ale už vážne nemám žiadne voľné časové kapacity, no príjemné čítanie by to nebolo. Už len samotná skutočnosť, že sa uskutočnila takmer dva roky po zániku funkcií členov VV by bolo na veľkú story. A to o príprave konferencií /Východoslovenskej či Slovenskej/ a spisovaní zápisníc fakt už niečo viem. Ešteže pán predseda viac koná ako rozpráva … Asi sme nejako pozabudli, že aj ObSTZ je športová organizácia, pre ktorú platia určité legislatívne pravidlá.

Rozvoj oblastných súťaží? Zbožné želanie

Na tomto mieste je dobré zamyslieť sa aj nad tým, aký rozvoj na úrovni oblasti v súčasnosti zaznamenávame. Ako je uvedené, ledva poskladáme piatu a šiestu ligu. Sú pritom oblasti, kde sa hráva aj liga deviata a bez problémov sú všetci registrovaní. Určite sú na tom však niekde aj horšie, no záujmom by malo byť ťahať sa na tých najlepších a nie skĺznuť do podpriemernosti. Mňa osobne napr. veľmi mrzí, ak si aj viacerí starostovia v okrese Humenné vyberali a stále vyberajú ľahšiu cestu a idú napr. cestou nákupu zahraničných hráčov, často za zenitom výkonnosti, v snahe zaknihovať si do obecnej kroniky zápis o historickej súťaži. Naproti tomu sa v Humennom sa snažíme budovať klub systematicky, postupne /teda ťažšou cestou/ tak, aby prínosy boli trvalé a dlhodobé. Za uplynulých pár rokov by som vedel vymenovať viacero príkladov, keď zväčša obec v pozícii hlavného sponzora „napumpovala“ do stolného tenisu nezmyselne veľa peňazí, pričom významnú časť z toho zhltli prevažne cezpoľní hráči, na ktorých sa aj tak nepríde pozrieť takmer nikto z domácich fanúšikov. Aj preto zrejme po týchto strmo výkonnostne stúpajúcich výkonov klubov už v súčasnej dobe nepočuť. Je pravda, že za konkrétne rozhodnutia šéfov klubov predseda ObSTZ nemôže. Je však zodpovedný za rozvoj súťaží a výchovu nových hráčov tak, aby sme mali v oblasti dostatok hráčov, ktorí by mohli nahradiť väčšinu, ktorých šediny sú už neprehliadnu teľné.

Kluby ObSTZ vôbec nie sú pripravené na nové legislatívno-ekonomické prostredie

Dúfam len preto, že vedenie ObSTZ dostatočne pripravilo kluby na nové legislatívno-ekonomické prostredie po prijatí zákona o športe a súvisiacih právnych predpisov tak, aby došlo k posilneniu ich ekonomickej samostatnosti a neboli naďalej vazalmi nečinnosti vedenia svojho riadiaceho orgánu. Často počúvam ako sú kluby nadšené, že im napr. starosta prihodil na tento rok o stovku či dva viac. Omnoho efektívnejšie by ale bolo im vysvetliť, že ak by napr. mali vlastné stanovy, tak už v apríli mohli čerpať benefity na organizáciu podujatí svetového dňa stolného tenisu a obdržať tak tovar v hodnote cca 500 EUR. Ešte prínosnejšie by bolo vysvetliť že v prípade registrovaného hráča do 23 rokov s troma štartmi v oficiálnych súťažiach hnutia /ObSTZ je súčasťou/ majú kluby právo čerpať príspevok od SSTZ. Registrácia dieťaťa do 18 rokov stojí pritom na rok len jediné euro, no len v roku 2018 kluby na Slovensku čerpali na takýchto hráčov príspevok výške cca 200 EUR/hráč a SSTZ rozdelil viac ako 170.000 EUR. V tomto roku to bude už najmenej 240.000 EUR. Pri štyroch mladých hráčoch v hocakom klube ObSTZ tak každý klub oblastnej súťaže mohol čerpať prinajmenšom cca 800 EUR /pre celý región tísíce eur/. A to už je hodnota jedného špičkového súťažného stola, ktorý využívate na ďalších 15 rokov. Ak to dokážu napr. v Lužanoch pri Topoli tak to určite zvládnu aj v iných obciach. No ak kluby stovky či tisíce eur nepotrebujú, beriem uvedené slová späť. Osveta predsedu ObSTZ by však v tomto mala byť samozrejmá.

Čo si mám naozaj myslieť?

Otázka preto možno znie prečo takto posilňovať ekonomickú nezávislosť klubov, veď dlhodobo je známe, že práve ekonomické samostatné subjekty často „zaváňajú“ prípravou možnej revolty, a tak je jednoduchšie držať ich pri zemi. Ak takéto informácie nie sú posúvané z dôvodu nevedomosti /čo už samo osebe považujem za zlyhanie/, tak to svedčí jednoducho o nekompetentnosti, no ak nedajbože z iných dôvodov /čomu osobne neverím/ tak portfólio činnosti ekonomickej nekompetentnosti voči klubom ObSTZ sa týmto zjavne prehlbuje. Prinajmenšom zaujímavé však je že klub, ktorého je predseda ObSTZ členom takého dotácie na mládež už druhý rok po sebe v tisícoch eur bez problémov čerpá. A stačí pritom len tak málo, či veľa?

Stačí len pár klikov, to hádam asi zvládne každý

Ak by sa niekomu pri čítaní týchto viet zatočila hlava, návod ako to vyriešiť je úplne jednoduchý. Keďže súčasťou novej koncepcie rozvoja stolného tenisu SSTZ je aj príprava klubov na nové legislatívne prostredie, osobne som vypracoval vzorové stanovy stolnotenisového klubu, spolu s ďalšími dokumentmi potrebnými na zápis do registra občianskych združení. Sú verejne dostupné na stránke sstz.sk, uverejnené boli aj na vsstz.sk. Potešilo ma, ak mi môj kolega z právnej branže povedal, že on nebude vytvárať nič nové, veď v tých na internete stačí len vymeniť hlavičku klubu a je to hotové. Stačí preto len pár klikov a problém s nedostatkom právnej subjektivity je vyriešený. Aj tu však dávam do pozornosti, že vývoj sa zastaviť nedá a už teraz je nevyhnutné vziať do úvahy novú právnu úpravu v súvislosti s registrom mimovládnych neziskových organizácií.

Budeme už budúcu sezónu opäť počúvať samé výhovorky?

Dlhodobo je známe, že stav neregistrácie hráčov posúvajúcich oblastné súťaže do role „horských líg“ mimo oficiálneho stolnotenisového hnutia sa blíži ku koncu. VV VsSTZ na jednom zo svojich tohtoročných zasadnutí totiž rozhodol, že aj v tomto už pohár trpezlivosti pretiekol. Už od budúcej sezóny tak krajské štruktúry nepripustia z oblastných súťaží žiadne postupujúce mužstvo, ktoré odohrá sezónu v oblastnej či okresnej súťaží, kde čo i len jeden hráč na súpiske nebude mať platnú registráciu. Času na prípravu bolo vážne dostatok a vzhľadom na možnosti viaczdrojového financovania športových klubov už nie je na mieste ani večný argument o výške registračných poplatkov. A to sa nebavím o tom, že po prijatí zákona o registri MVO a zapísaní údajov o štatutároch športových organizácií do registra je len otázkou času, kedy budú aj predsedovia klubov a zväzov povinne komunikovať so verejnými inštitúciami elektronicky.

Už dávno nežijeme v dobe gréckych báji

Jeden môj priateľ mi raz povedal, že nemá zmysel tlačiť ľudí do niečoho o čo nemajú záujem, treba ale rozhodne potiahnuť tých, čo záujem o budúci progres prejavili, no možno z rôznych dôvodov nevedia ako na to. Už dávno nežijeme v dobách gréckych báji, no ani v dobe normatívneho riadenia systému potláčajúceho aktivitu ľudí na minimum čakajúcich alibisticky na povely zhora. Aj v dnešnej dobe je však aktivita ľudí vzácnou devízou, ktorá by však mala byť povinnou súčasťou výbavy každého športového funkcionára. Z uvedeného dôvodu preto ŠKST Humenné do budúcna nebude Szizifosom nezmyselne tlačiacim do kopca balvan nečinnosti v podobe ObSTZ, no opätovne pripomíname, že ceruzka a papier pri riadení športovej organizácie dnes už vážne nestačí.

Marazmus nečinnosti dozrel k dokonalosti

Po diskusii s viacerými predstaviteľmi klubov v oblasti, som presvedčený, že väčšine oblastným klubom tento stav nevyhovuje, no nevedia ako z tejto situácie von. Pokiaľ sa ale mýlim, nezostáva nič len tento stav nečinnosti a nekompetentnosti rešpektovať v zmysle hesla máme presne také vedenie aké sme si zvolili. Je tiež zrejmé, že tlakom zdola sa zmeny neuskutočnia. Verím, že aj za súčasnej situácie je však v kluboch oblastnej súťaže stále dostatok ľudí zapálených pre rozvoj, ktorým osud ObSTZ nie je ľahostajný. V Humennom sme preto do budúcnosti ochotní pomôcť každému, kto o serióznu spoluprácu pri budovaní nových oblastných alebo okresných štruktúr prejaví skutočný záujem, nevynímajúc aj individuálnu pomoc klubom. Ako sa hovorí, všetko je na konci jazyka. A v Humennom dokážeme nielen dobre načúvať, ale aj realizovať vytýčené ciele.

Premrhali sme roky rozvoja

Práve v tomto období sa „láme“ budúca orientácia slovenského športu, stolný tenis nevynímajúc. Je nesporné, že nové legislatívno-ekonomické prostredie prináša najmä do mládežníckeho športu čoraz viac finančných prostriedkov. A nemôžu to už ignorovať ani tí najzarytejší odporcovia zákona o športe. Budovanie novej strešnej organizácie slovenského športu, či návrh na zriadenie fondu na podporu športu, ktorý je už v NR SR je toho tiež príkladom. Je však potrebné na tento mimoriadne dynamický rozvoj, najmä v záujme rozvoja mládeže, aj adekvátne reagovať. Je evidentné, že tento rýchlik rozvoja už dávno vyrazil a prešiel viacero zastávok. Ťažko sa preto bude dobiehať v situácii, keď sa brány na depe Oblastného stolnotenisového hnutia ešte ani neotvorili. Ale, … čo tam tí hore od nás furt chcú, čom by sme daco robili kec nemušime … .

Nedá si mi preto na záver neopýtať

Keďže ObSTZ je zodpovedné za rozvoj oblasti, moje otázky sa týkajú práve tejto agendy, a preto by som ako jeden zo zástupcov a členov ObSTZ rád dostal odpoveď na nasledujúce otázky:

– aké aktivity za posledné roky vyvinul ObSTZ na úseku všestranného rozvoja ST ?/čl. 2 bod 1 stanov/,

– ako sa ObSTZ staral o propagáciu a popularizáciu stolného tenisu ? /čl. 2 bod 2 stanov/,

– s koľkými subjektami ObSTZ spolupracuje pri napĺňaní cieľov? /čl. 2 bod 1 stanov/,

– prečo doposiaľ nebola zriadená mládežnícka oblastnú súťaž?,

– aké aktivity ObSTZ za tie roky realizoval na úseku rozvoja mládežníckeho stolného tenisu v oblasti?

– ako ObSTZ spolupracuje s VsSTZ na úseku školenia trénerov a rozhodcov? /čl. 2 bod 2 stanov/, a iných záležitosti,

– prečo roky nie sú zverejnené žiadne zápisnice z Konferencie, rokovania VV, či kontrolnej komisie?,

– prečo orgány ObSTZ nedokážu samé rozhodnúť triviálny podnet a rieši sa to verejným pranierom?

– koľkých zasadnutí VV VsSTZ a predsedov Oblastných zväzov sa predseda ObSTZ v minulosti zúčastnil?

– prečo ObSTZ roky nedokáže zriadiť bankový účet a zaslať ho predsedovi EK VsSTZ?

– prečo sa každoročne opakujú problémy s termínmi MO dospelých, keď je termínovo prázdny celý január?

– prečo sa uplynulý rok uskutočnili MO mládeže v čase po majstrovstvách kraja a Slovenska?

– kedy sa uskutočnia MO mládeže v roku 2019?

V týchto otázkach by sa dalo pokračovať hádam donekonečna, no asi to vážne nemá žiaden význam.

Bodka na záver

Dúfam, že mi čitatelia tohto príspevku odpustia, ak som ich obral o pár minút, no dúfam, že viacerí ktorým je určený sa minimálne nad jeho obsahom aspoň zamyslia. Jednoducho som považoval za potrebné reagovať. A keďže do budúcna už vážne nemienim strácať čas hádzaním hrachu na stenu, pokiaľ sa nevyskytnú mimoriadne okolnosti, k téme ObSTZ sa viac vyjadrovať nebudem. Ak tento príspevok konečne nakopne zodpovedných k skutočnej práci, budem mimoriadne rád, no ak neprinesie žiadnu spätnú väzbu, určite sa z toho nezbláznim.

-daf-


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *