Na Konferencii Východoslovenského stolnotenisového zväzu sa oceňovalo i diskutovalo

Boli odovzdané pamätné plakety za dlhoročnú prácu

Vo štvrtok 23. mája sa v kongresovej sále hotela Lineas v Prešove uskutočnila konferencia Východoslovenského stolnotenisového zväzu. Hostí privítal a konferenciu otvoril predseda VsSTZ Vincent Pavúk, ktorý následne poveril vedením ďalšieho priebehu člena VV VsSTZ JUDr. Daniela Finka. Po voľbe pracovných orgánov boli hneď v úvode odovzdané ocenenia jubilantom. Oceneneia z rúk predsedu VsSTZ si tak postupne prevzali RNDr. Marta Brúderová, Ing. Anton Gurčík, Július Mišinský, Mikuláš Soós a Marián Fotta. Následne si prítomní delegáti vypočuli správy predsedu VsSTZ, jednotlivých predsedov komisií ako aj predsedu kontrolnej komisie. Konferencia súčasne zvolila delegátov a náhradníkov na júnovú konferenciu Slovenského stolnotenisového zväzu, paritne pre košický a prešovský kraj, ako aj kandidáta VsSTZ na uvoľnené miesto člena VV SSTZ – predsedu metodicko vzdelávacej komisie, ktorým sa stal JUDr. Jozef Blaško.

Niektoré oblastné zväzy budú musieť vo svoje práci pridať

Počas diskusie odznelo viacero príspevkov a pripomienok, najviac otázok bolo k situácii ohľadom povinnosti pre všetky piate ligy týkajúce sa registrácii hráčov. Uznanie bolo vyslovené viacerým zväzom, ktoré sa na túto vopred avizovanú povinnosť riadne pripravili, iné oblastné zväzy budú musieť výrazne pridať. Za účelom odstránenia sporných otázok v tejto oblasti pripraví VsSTZ pre ObSTZ a OSTZ príslušné usmernenie.


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *