Mladí stolní tenisti naberajú kondíciu

Kvalitná kondícia základom pre ďalší rast hráča

Aj napriek tomu, že pre súčasnú mládež je pravidelná adaptácia na fyzickú záťaž skôr výnimkou ako pravidlom, v klube sme potešení účasťou najmenších stolných tenistov na pravidelných pondelkových kondičných tréningoch pod vedením hlavnej trénerky mládeže Mgr. Janky Mihaľovovej. Keďže kondícia je mimoriadne dôležitou zložkou tréningu stolného tenisu, práve tejto zložke /nevynímajúc technickú, taktickú či psychologickú prípravu/ venujeme pravidelne nemalú pozornosť. Začiatkom každého týždňa je preto jedna tréningová jednotka zameraná výlučne len na zvýšenie kondičnej prípravy mladých športovcov zameraná na rozvoj ich silových, silovo-vytrvalostných, koordinačných či iných zručností stolného tenistu.

Účasť mládeže poskytuje perspektívou rozvoja klubu

Uvedomujeme si, že táto forma tréningu rozhodne nepatrí k tým obľúbeným, o to viac sú tréneri občas až prekvapení počtom detí, ktoré sú ochotné dobrovoľne stratiť trochu potu a vymeniť tak komfort mobilu či tabletu za spoločný kondičný tréning. Je však pravdou, že stolný tenis je aj o vytrvalosti a nie len o rýchlych úspechoch, takže veríme, že táto ich práca sa časom pretaví aj do postupných víťazstiev. Zároveň to dáva nemalú perspektívu ďalšieho rozvoja klubu.

Fotogaléria

– daf –


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *