A. Pavlotty s licenciou hlavného rozhodcu

Absolvoval špecializované školenie

Komisia rozhodcov SSTZ zorganizovala dňa 6.januára v Bratislave v národnom stolnotenisovom centre školenie rozhodcov ktorí vykonávajú alebo majú záujem vykonávať funkciu hlavného rozhodcu a zástupcu hlavného rozhodcu na turnajoch a podujatiach organizovaných SSTZ, KSTZ vrátane slovenských a krajských pohárov a mládeže. Bez absolvovania tohto školenia hlavných rozhodcov nemôže žiadny rozhodca, a to ani s najvyššou licenciou A vykonávať funkciu hlavného rozhodcu a zástupcu hlavného rozhodcu na uvedené podujatia. Školenie bolo teda určené najmä pre rozhodcov vykonávajúcich tieto funkcie na Slovenskom pohári mládeže, majstrovstvách SR jednotlivcov a družstiev dospelých a mládeže. Po absolvovaní tohto špecializovaného seminára je tak Ing. A. Pavlotty jeden z mála rozhodcov na východnom Slovensku, ktorý je oprávnený takúto funkciu vykonávať.

-daf-


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *