Zamyslenie k tvorbe rebríčka ObSTZ Humenné

Asi žijem v inom okrese

Po viaceré roky sledujem ako Oblastný stolnotenisový zväz Humenné po skončení sezóny uverejňuje oblastný rebríček hráčov. Za sezónu 2015/2016 bol uverejnený na webovej stránke VsSTZ dňa 8. septembra pod názvom „Stolnotenisový rebríček ObSTZ Humenné k 1.9.2016.“ Nedalo mi, a tak ako po uplynulé roky som ho hneď aj otvoril a začal študovať. Priznám sa, že presne netuším aké kritériá boli zvolené pre vypracovanie tohto rebríčka, no akosi som v ňom nenašiel žiadneho hráča oblasti hrajúceho vyššiu ako 5. ligu. Idem na to len jednoduchým sedliackym rozumom a takmer tridsať ročnou skúsenosťou pri čítaní rebríčkov SSTZ, resp. rebríčkov východného Slovenska. Očakával by som teda, že obdobné kritéria budú platiť aj pre tvorbu rebríčka ObSTZ Humenné. To asi ale vážne žijem v inom okrese, či oblasti.

Oficiálny rebríček ObSTZ Humenné 2016.pdf

 

Dlhoročná prax a pravidlá neplatia

Každému stolnému tenistovi je zrejmé, že napr. v koncosezónnom rebríčku SR vydaným SSTZ sa nachádzajú aj hráči, ktorí hrajú zahraničné súťaže a sú v tomto rebríčku vzhľadom na kvalitu súťaží ktoré hrávajú na vyššom mieste ako napr. hráči nastupujúci „len“ v slovenskej extralige. Obdobne je tomu aj pri zostavovaní oficiálneho rebríčka východného Slovenska, v čele ktorého sú všetci hráči hrajúci extraligu či prvú ligu, a to aj napriek tomu že východoslovenský stolnotenisový zväz riadi „len“ súťaže od druhej ligy nižšie. Inak by rebríček východného Slovenska musel začínať niekde okolo čísla 30. To v tom prípade, ak by bol záujem zaviesť prax, že títo hráči na východe asi stolný tenis nehrávajú.

Oficiálny rebríček východného Slovenska júl 2016.pdf

 

V minulosti to bolo inak

Asi som jeden z mála stolných tenistov v okrese Humenné, ktorého zaujíma aj história, a tak si od žiackych čias odkladám všetky dostupné materiály vrátane okresných rebríčkov. Už viac ako pred tridsiatimi rokmi platilo, že súčasťou každého okresného /dnes oblastného/ rebríčka boli všetci hráči okresu vrátane tých, ktorí hrávajú vyššie ako oblastné súťaže. Rovnako tak sa dlhé roky zostavuje aj rebríček SR či VSL, čo odráža skutočný obraz o všetkých hráčov v danom regióne. Nerozumiem preto prečo pri zostavovaní oficiálneho rebríčka ObSTZ Humenné tieto kritériá neplatia. Tu chcem poznamenať, že v tomto uverejnenom rebríčku ObSTZ sa nachádzajú len hráči 5. a 6. ligy. Ak si ho otvorí nezúčastnený čitateľ, tak si urobí laicky veľmi rýchlo jednoduchý záver, že v našej oblasti hráva stolný tenis tak do 40 dospelých a môže zagratulovať najlepšiemu hráčovi oblasti netušiac, že sa pred ním v regióne výkonnostne nachádza ešte viac ako 60 stolných tenistov.

Polhodinka práce

Nedalo mi to preto a skúsil som zistiť ako by mohol vyzerať rebríček oblasti tak ako sme boli na neho desaťročia navyknutí, keďže táto nová prax sa tu zaviedla len pred pár rokmi. Klikol som tu a tam, niečo skopíroval, prilepil, označil…..trvalo mi to tak polhodinku a výsledok bol na svete. Urobil som si akýsi laicky rebríček ObSTZ Humenné a zapracoval tam všetkých hráčov oblasti obdobne ako je to v rebríčkoch SSTZ či VSL. A čuduj sa svete, prvý hráč oblasti podľa rebríčka ObSTZ začínal niekde na mieste č. 60. Tu chcem podotknúť, že nemám žiadne námietky ak si ObSTZ vytvorí rebríček 5. a 6. ligy, ale pýtam sa, má právo takýto rebríček niesť meno Oblastný? Alebo by sa mal nazývať správnejšie, že sa jedná o „Stolnotenisový rebríček 5. a 6. ligy ObSTZ Humenné?“

Neoficiálny rebríček ObSTZ Humenné aj s hráčmi vyšších ako oblastných súťaží.pdf

 

Nereálne očakávania

Moje očakávania sú v tomto smere asi nadľudské. Veď určite nemôžem očakávať, že niekto z ObSTZ si dá tú námahu rovnako ako ja a stratí polhodinku zo svojho času. Celkom tomu rozumiem, ved načo strácať čas hráčmi, ktorých súťaže neriadi. No…skúsme rovnakú otázku položiť aj na SSTZ alebo VsSTZ, prečo len oni si s tým tú prácu dajú … . A že sa vôbec čudujem, veď nezáujem reálne riadiť ObSTZ je viac ako evidentný. Neviem si inak vysvetliť to, že žiaden zástupca ObSTZ Humenné sa dňa 19.09.2016 nezúčastnil spoločného rokovania VV VsSTZ a Oblastných zväzov, kde sa riešili viaceré dôležité a sporné záležitosti a zjednocovali sa postupy pri riadení súťaží. Veď otázky, ktoré tam boli na programe ako sú registrácie hráčov, právna subjektivita klubov a to aj na oblastnej úrovni, požiadavky na usporiadanie termínov majstrovstiev oblasti či rozdelenie finančných prostriedkov na oblastné zväzy sú viac ako aktuálne. Neprekvapuje potom, že o týchto témach neboli informovaní ani zástupcovia klubov 5. a 6. ligy na aktíve dňa 23.09.2016. Minimálne by som predpokladal, že niekto z ObSTZ si dá tu námahu a bude sa na VsSTZ informovať, aké otázky boli predmetom rokovaní tak, aby to vedel „posunúť“ ďalej do oblasti.

Ceruzka a papier

A tak si len môžem povzdychnúť nad tým, ako niektorí riadiaci funkcionári ObSTZ s ceruzkou v ruke a novinami z predchádzajúcej sezóny slúžiacim ako podklad na žrebovanie v novom súťažnom ročníku riadia rozlosovanie súťaže, bez toho aby si vôbec prečítali prihlášky a súpisky zaslané e-mailom na adresu, ktorú sami uviedli. Neprekvapilo ma preto vôbec, že aj napriek rozpisu 1. kola oblastných súťaží odsúhlaseného na aktíve dňa 23.09.2016 všetkými klubmi bolo už v pondelok o dva dni neskôr v rozpise všetko úplne inak. Ceruzka je inak super vec /sám som absolvent ľudovej školy umenia/, no myslím si, že v tejto dobe by ako jej doplnok bol pre riadiaceho funkcionára celkom vhodný už aj nejaký ten notebook …. .

– daf –

ilustračný obrázok: www.geocaching.com


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *