Stolný tenis na ZŠ Kudlovská sa medzi najmenšími teší stále väčšej popularite

Aj tento rok priebežne prijímame do klubu ďalšie mladé nádeje

Stolný tenis sa medzi najmenšími deťmi v Humennom teší stále väčšej popularite. V spolupráci ZŠ Kudlovská a ŠKST Humenné sme vytvorili aj tento rok stolnotenisový krúžok, do ktorého sa zapája čoraz väčší počet detí. Miestami to na tréningoch detí vyzerá tak, že v jednej telocvični je im už pritesno /úvodné foto je z tréningu 10. októbra/.

Humenská školská stolnotenisová liga už čoskoro

Práve z dôvodu neustále narastajúceho záujmu školopovinných detí o stolný tenis tak ŠKST Humenné v spolupráci so ZŠ Kudlovská a mestom Humenné pripravuje projekt Humenskej školskej stolnotenisovej ligy ako dlhodobej súťaže družstiev, prípadne aj jednotlivcov s cieľom zapojiť do pravidelných športových aktivít čo najväčší počet detí. V krátkom čase tak prinesieme ďalšie podrobnosti /propozície, súťažné systémy, prihlášky, zápisy o stretnutí, spôsob hodnotenia atď./ a budeme len dúfať, že do súťaže sa zapoja všetky základné školy na území mesta. Podpora týchto súťaží je navyše v súlade s programovými prioritami Slovenského stolnotenisového zväzu na obdobie rokov 2017-2021, možno preto časom predpokladať aj určitú formu podpory zo strany oficiálneho stolnotenisového hnutia.

-daf-


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *