Slovenský pohár mládeže dorastencov odštartuje novú sezónu v Humennom

Prihlásenie na turnaj
https://trn.sstz.sk/turnaj/1-spm-dorast-skst-humenne-113/registration

Registrácia účastníkov: organizačné pokyny

Prosíme všetkých účastníkov o rešpektovanie nasledujúcich organizačných pokynov.
Vstup do haly bude umožnený od 7.30 hod. hlavným vchodom, pričom každý účastník prejde nasledujúcimi stanovišťami:
1. stanovište: dezinfekcia rúk pri vstupe do haly
2. stanovište: registrácia štartujúcich, platba štartovného, prevzatie náramku /divák, organizátor a rozhodca/
3. stanovište: prevzatie minerálky, odznakov, pero na vypísanie kontaktných údajov /každý účastník si vyberie sám/
4. stanovište: vypísanie údajov vrátane kontaktných emailov a telefónneho čísla

5. stanovište: prihlásenie štvorhier a mixov
Súčasne oznamujeme, že prihlasovanie štvorhier a mixov môžu účastníci uskutočniť najneskôr do 10.00 hod. Za týmto účelom bude v blízkosti vchodu do hracieho priestoru umiestnený stolík s hárkami, do ktorých účastníci sami napíšu jednotlivé dvojice. Prihlásiť dvojice je možné už po registrácii. Pre podujatie nebude vypracovaný časový plán, všetky zápasy sa budú púšťať priebežne, a to aj vo viacerých kategóriách tak, aby boli maximálne vyťažené všetky stoly a urýchlil sa priebeh podujatia.

Ohľadom vstupu osôb mladších ako 12 rokov platí vyhláška č. 241 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí uverejnená dňa 12. augusta 2021. V zmysle § 1 ods. 1 písm. d/ tejto vyhlášky sa za plne očkovanú osobu na účely tejto vyhlášky považuje osoba do 12 rokov veku. Uvedené znamená, že všetky osoby nad 12 rokov sa za účelom vstupu, keďže pre podujatie platí režim OTP, musia preukázať buď dokladom o prekonaní choroby, negatívnym testom alebo potvrdením o očkovaní.

Pod záštitou Primátora mesta Humenné

Organizátorov v turnaja teší, že záštitu nad Slovenským pohárom mládeže dorastu prijal Primátor mesta Humenné, PhDr. Ing. Miloš Meričko.

Vrcholia pamätné dni mesta Humenné

Slovenský pohár mládeže dorastu sa koná v čase pamätných dní mesta Humenné, jednotliví účastníci ako aj návštevníci sa preto môžu tešiť aj na viaceré podujatia, ktoré pripravilo mesto Humenné. Pozrieť si ich môžete tu https://visithumenne.sk/sk/sample-page/


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *