Noví rozhodcovia stolného tenisu

V Humennom sa vyškolili noví rozhodcovia stolného tenisu

Komisia rozhodcov Slovenského stolnotenisového zväzu v spolupráci s VsSTZ a ŠKST Humenné zorganizovala v dňoch 16 -17.12.2016 školenie nových rozhodcov na 1. a 2. kvalifikačný stupeň (licencia C a B), a seminár na predĺženie licencií, ktorým skončila alebo končí platnosť v roku 2016. Tak seminár na predĺženie licencií ako školenie nových rozhodcov sa uskutočnilo v Humennom.

Odborným garantom bol Ján Vaniak

Hlavným školiteľom dvojdňového podujatia bol  Dr. Ján Vaniak, predseda komisie rozhodcov Slovenského stolnotenisového zväzu,  dlhoročný medzinárodný rozhodca a člen Výkonného výboru Slovenského stolnotenisového zväzu. To len predurčovalo absolútnu odbornosť prednášaných tém, keďže aj pravidlá stolného tenisu sa neustále menia a pri rozhodovaní sa neustále uplatňujú nové trendy. Neprekvapilo preto, že sme v školiacej miestnosti privítali aj predsedu komisie rozhodcov VsSTZ Stanislava Dubeca, predsedu komisie mládeže VSTZ Vladimíra Pišteja či predsedu Východoslovenského stolnotenisového zväzu JUDr. Antona Hajduka.

Účastníci školenia si podmienky pochvaľovali

Účastníci školenia si rozhodne pochvaľovali podmienky špeciálnej školiacej miestnosti na ZŠ Kudlovská, keďže možnosť využitia interaktívnej tabule a kvalitnej projekcie, ktorá umožnila premietať napr. ukážky chybných podaní, komplexnej práce rozhodcu v hernom kurte či ukážky nešportového správania hráčov, nie je pri týchto školeniach bežnou praxou.

Bližšie sa už prísť nedá …

O to viac preto mrzí, že aj keď sa školenie konalo takto východne z iniciatívy domáceho klubu ŠKST Humenné vôbec po prvýkrát /ojedinelý prípad/ a hlavný školiteľ meral cestu z Bratislavy v čase konania SPM mladších žiakov v Bratislave s viac 170 účastníkmi, školenia nových rozhodcov z Humensko-Sninsko-Medzilaboreckého okresu sa mimo členskej základne ŠKST Humenné nezúčastnil žiaden adept na rozhodcovský preukaz. Len zástupca Kamienky a Kamenice n/C si už v piatok prišli predĺžiť svoje licencie. A tak opäť apelujeme na vedenie Oblastného stolnotenisového zväzu Humenné, že pre rozvoj stolného tenisu je potrebné vykonávať kroky smerujúce k rozširovaniu členskej základne nie len na poli športovom , ale aj funkcionárskom, nakoľko žiaden zástupca klubu hrajúceho Oblastnú súťaž, ba ani nikto z vedenia či Výkonného výboru ObSTZ si nové trendy rozhodovania v stolnom tenise neprišiel ani len vypočuť…

– daf –

 

 


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *