PRÁVNE INFORMÁCIE

20160720_111418 (3)

Právne informácie súvisiace so zákonom o športe č. 440/2015 Z. z.

Podnikanie-športového-odborníka-podľa-zákona-o-športe.pdf

Odborné články

Charitatívna reklama – nový pilier financovania športových organizácií

Zmluva o sponzorstve – nástroj finančnej podpory športových klubov

Aj organizovanie športových podujatí má svoje pravidlá

Dobrovoľníctvo v športe stále nedokážeme naplno využiť

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Ďalšie informácie