Naši tréneri si opäť zvýšili kvalifikáciu

Po ročnom štúdiu opäť s vyššími licenciami trénerov stolného tenisu

Z dôvodu neustálej potreby zvyšovania kvality práce trénerov nášho klubu počas tréningov s humenskou stolnotenisovou mládežou si dvaja z nich /Janka Mihaľovová, Daniel Fink/ opäť kvalitatívne zvýšili svoje vzdelanie. Keďže v rámci predpisov SSTZ a všeobecne záväzných právnych predpisov ide o vzdelanie unifikované v rámci krajín európskej únie, tomu zodpovedal aj rozsah štúdia všeobecnej a špecializovanej časti. Po absolvovaní všetkých skúšok a splnení ďalších predpokladov sa tak stali úspešnými absolventmi trénerov stolného tenisu už 3. kvalifikačného stupňa /nová B licencia/.

Aj na trénerskej akadémii FTVŠ v Bratislave

Všeobecnú časť štúdia pozostávajúcu z takmer pätnástich predmetov /od anatómie, cez biomechaniku až psychológiu/, ukončili na trénerskej akadémii Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave  záverečným testom. Nasledovala špecializovaná časť na Slovenskom stolnotenisovom zväze, v rámci ktorej museli svoje vedomosti /po predchádzajúcom štúdiu pozostávajúceho z povinného počtu odprednášaných hodín a absolvovaní praktických zručností/ potvrdiť ďalším záverečným písomným testom ako aj zvládnutím záverečnej praktickej časti. Následne boli pred skúšobnou komisiou v zložení RNDr. Marta Brúderová, Ing. Anton Kutiš a Jaromír Truksa úspešní aj pri obhajobe svojich záverečných písomných odborných prác na určené témy.

20161127_110740

20161127_100320

Na Hornom Zemplíne sme jediný klub s novými B licenciami trénerov

V rámci nového procesu vzdelávania trénerov stolného tenisu a udeľovania týchto licencií uskutočnila metodicko-vzdelávacia komisia SSTZ takéto školenie 3. kvalifikačného stupňa vôbec po prvýkrát. V klube tak máme hneď dvoch úspešných absolventov – trénerov s novými B licenciami. Táto kvalifikácia preto bez pochýb poskytuje dostatočnú záruku kvality odborného vedenia tréningového procesu mladých humenských stolných tenistov, ktorých rady sa neustále rozširujú.

– daf –

 

 

 


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *