Najtesnejšie voľby predsedu v histórii SSTZ

Volebná konferencia so stopercentnou účasťou

V piatok 16. júna sa v Bratislave uskutočnila volebná konferencia Slovenského stolnotenisového zväzu /SSTZ/, na ktorej sa rozhodlo o smerovaní tohto hnutia na ďalšie štyri roky. Päťdesiatštyri delegátov si volilo predsedu a členov výkonného výboru. O vážnosti volieb svedčila aj 100%-ná účasť volených delegátov.

Najtesnejší výsledok v histórii volieb

V tajných voľbách predsedu SSTZ sa napokon rozhodlo najtesnejším výsledkom v histórii volieb. V nich zvíťazil doterajší predseda Zdenko Kríž /28 hlasov/, ktorý tak porazil svojho protikandidáta Antona Hajduka /25 hlasov/. Mimoriadne dôležitá bola aj voľba nových členov deväť členného výkonného výboru. Voľbám predchádzala rozsiahla diskusia, po ktorej delegáti rozhodli, že do VV bolo zvolených až päť nových členov.

Zloženie nového Výkonného výboru SSTZ

PhDr. Zdenko Kríž – predseda SSTZ
Jaromír Truksa – člen VV SSTZ zodpovedný za komisiu športovej reprezentácie
Ing. Róbert Čelko – člen  VV SSTZ zodpovedný za športovo- technickú komisiu
Ing. Roman Grigel – člen VV SSTZ zodpovedný za komisiu mládeže
Dr. Ján Vaniak – člen VV SSTZ zodpovedný za komisiu rozhodcov
RNDr. Marta Brúderová – člen VV SSTZ zodpovedný za trénersko – metodickú komisiu a vzdelávanie
JUDr. Daniel Fink – člen VV SSTZ zodpovedný za komisiu rozvoja stolného tenisu, školský šport
Bc. Ľubomír Pištej – člen VV SSTZ zástupca športovcov
Branislav Kalužný – člen VV SSTZ  zodpovedný  za ekonomické  otázky a marketing

Diplomatický úspech humenského stolného tenisu

Po voľbách je tak zrejmé, že jedným z členov nového VV SSTZ sa stal aj zástupca ŠKST Humenné Daniel Fink. „Vzhľadom na spôsob volieb, záujmy jednotlivých krajských zväzov a extraligových klubov táto voľba nebola vôbec jednoduchá. Ako nominant Východoslovenského krajského zväzu /VsSTZ/ som však získal 33 hlasov, môj protikandidát 21. Keďže mal VsSTZ len osem hlasov, je zrejmé, že dôveru mi prejavili aj delegáti ďalších krajských zväzov či extraligových tímov. Túto podporu však vnímam ako úspech celého klubu ŠKST Humenné. Organizácia viacerých významných podujatí, systematické budovanie mládežníckej základne či rôzne aktivity na popularizáciu a rozvoj stolného tenisu v poslednom období pravdepodobne delegátom pri voľbe neušlo ich pozornosti“.


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *