Majstrovstvá oblasti 2016. Skutočne oblastné?

Oblastní funkcionári ma opäť nesklamali …

Ako väčšina z radov stolnotenisovej odbornej verejnosti som si v miestnej tlači začiatkom roka 2016 prečítal informáciu o termíne konania oblastných stolnotenisových majstrovstiev dospelých pre rok 2016. A tak ako posledné roky ma oblastní funkcionári /ObSTZ – Humenné, Snina, Medzilaborce/ pri stanovení termínu opäť nesklamali.

Výkladná skriňa činnosti

Predpokladám, že takýto turnaj by mal byť výkladnou skriňou činnosti práce ObSTZ, keďže sa ho majú právo zúčastniť všetci registrovaní hráči oblasti a mimo dlhodobých súťaží, ktoré tento zväz riadi je jediným turnajom, ktorý v kategórii dospleých organizuje. Podujatie sa preto logicky teší aj miestnej mediálnej publicite, čo len predurčuje záujem organizátorov o ich úspech, čo nesporne súvisí aj s hráčskou kvalitou jeho účastníkov. Je preto pre mňa nepochopiteľné, ak bol tento termín opätovne určený na bežný hrací víkend nielen krajských ale aj okresných stolnotenisových súťaží, pričom hrací kalendár je známy už v septembri pred úvodom dlhodobých súťaží.

Čakal som týždeň, dva, tri a nič

A keďže ani koncom decembra 2015 termín ešte nebol známy, osobne som ponúkol predsedovi ObSTZ, že ich môže zorganizovať v Humennom, v domovskom stánku ŠKST Humenné. Je síce pravda, že prioritne sme mali záujem o tie mládežnícke, avšak keď už rozložíme stoly, prečo v jeden víkend nespraviť aj tie dospelých. Niet pochýb o tom, že na ZŠ Kudlovská sú v súčasnosti pre organizáciu takéhoto turnaja v našom regióne najvhodnejšie podmienky. Špičkové osvetlenie, bezchybné zatemnenie, kvalitná podlaha, tepelná pohoda, o vybavení herného priestoru nehovoriac. Kvalitné stoly, sieťky, ohrádky, rozhodcovské stolíky, počítadla či boxy pre uteráky pri každom stole sú samozrejmosťou. O možnosti využiť dve telocvične súčasne či ozvučenia  herného priestoru nehovoriac. Nesmieme zabúdať ani zabezpečenie organizácie samotného priebehu turnaja a tá zahŕňa aj primeraný počet kvalifikovaných organizačných pracovníkov.

Čakal som týždeň, dva, tri a nič. Funkcionári ObSTZ na náš klub asi v tej zime zabudli, možno zamrzli telefónne linky…. . A zrazu sa v miestnej tlači sa dočítam, že budú V Belej n/C dňa 30.01.2016. V žiadnom prípade nemám záujem spochybňovať rozhodnutie organizátorov o mieste a najmä termíne, to božechráň, veď majú na takéto rozhodnutie plné právo. No na tomto mieste mi však nedá uviesť, prečo som si dal tú námahu a popri plnení iných pracovných aktivít sadol za počítač, aby som napísal tento príspevok.

Nepísané pravidlá a povinnosti

Podľa môjho názoru každému oprávneniu zodpovedá aj určitý druh možno aj nepísaných povinností. Napr. povinnosti zorganizovať majstrovstvá tak, aby sa ho mohlo zúčastniť čo najviac štartujúcich hráčov s čo najväčšou kvalitou a primeraným organizačným zabezpečením. Na prvý pohľad jednoduché. Funkcionári ObSTZ to však asi vidia inak. Neviem prečo ma to vôbec prekvapuje, veď táto záležitosť sa opakuje takmer každoročne. Nie tak dávno bol dokonca už v tlači uverejnený termín na deň, keď sa hralo kompletné kolo prvo a druholigových súťaží, dokonca kolidovali aj niektoré termíny štvrtej ligy. Zmena vtedy nastala až na moju bezodkladnú telefonickú intervenciu u predsedu ObSTZ. Veď na čo nám na tomto turnaji tak asi pätnásť najlepších hráčov oblasti. Asi tomu fakt nerozumiem. Až úsmevne potom pri ich hodnotení vyznieva, ak sa organizátori následne posťažujú na slabšiu účasť. Pri čítaní hodnotení predsedu ObSTZ sme sa v miestnej tlači mohli dozvedieť, že všetko je v zásade v najlepšom poriadku, to len Humenčania sú stále s niečím nespokojní a vymýšľajú.

A možno to tak aj má byť

Veď to znamená, že väčšina cenných kovov, najmä tých z kategórie žien ostane doma u organizátora. Inak si neviem vysvetliť, že regionálny klenot ženského stolného tenisu, aktuálne úspešná trénerka humenskej mládeže a hráčka TOP 5 úspešnosti tretej ligy mužov /čo už je raritou samo o sebe/ mala v čase konania oblastných majstrovstiev podľa kalendára krajských súťaží odohrať ligový duel v na stoloch Sabinova. Z majstrovstiev by si s určitosťou doviezla „len“ tri zlaté medaily za dvojhru, štvorhru a mix. Asi si oblastní funkcionári povedali že ich má už dosť. To, že by napr. mohli ďalšie cenné kovy trénerky aktuálne pozitívne vplývať na rozvoj jej najmladších zverencov, ktorých má len v sezóne 2015/2016 viac ako dvadsať nie je pravdepodobne podstatné. A aby som nezabudol, spolu s ňou mali do Sabinova cestovať aj ďalší traja kvalitní hráči z Humenného. Je taktiež naivné sa domnievať, že pri takto stanovenom termíne o majstrovstvá prejavia záujem aj väčšina hráčov druholigového družstva ŠKST Humenné, ktorých nasledujúci deň čakal náročný dvojzápas s Vranovom a Vojčicami. Termín nevyhovoval ani dvom družstvám štvrtej ligy, keďže deň po sa mali stretnúť v priamom súboji o druhé miesto opäť dve družstvá humenského regiónu. Absolútnou čerešničkou je fakt, že podľa vopred plánovaného rozpisu súťaží piatej ligy oblasti Humenné v priamej riadiacej pôsobnosti ObSTZ mali v deň turnaja hrať svoje zápasy štyri družstvá a ďalších šesť o deň neskôr. Obdobne sa to týkalo aj ligy šiestej. Akosi som tam medzi nimi nenašiel žiadne družstvo z oddielu, ktoré oblastné majstrovstvá organizovalo!? Je tých náhod priveľa na môj vkus. Ešteže šťastena postretla hráčov humenského céčka, ktorí nasledujúci deň mali nastúpiť na svoj súťažný zápas v rovnakej telocvični.

Čo tam po tom, hlavne, že tituly zostanú doma

A aj na fotkách to dobre vyzerá, organizátori so svojimi zverencami. Načo sú nám Humenčania, veď aj tak aktuálne nehrajú najnižšie súťaže piatej a šiestej ligy, ktoré tento zväz riadi. Tak neviem … hrávam stolný tenis aktívne už viac ako tridsať rokov a za ten čas som si všeličo tak na poli hráčskom ako aj funkcionárskom preskákal, no tento prístup je skutočne „výnimočný“ a nejako sa neviem s týmto prívlastkom stotožniť. Stojím si za tým, že termínov na zorganizovanie oblastných majstrovstiev nekolidujúcich so súťažnými hracími dňami bolo a je každoročne dosť. Len prvé dva víkendy nového roka 2016 to boli štyri možné hracie dni. Ak v týchto termínoch mohli oblastné majstrovstvá zorganizovať v iných okresoch, tak prečo nie v našej oblasti. Aj na to mám svoj vlastný názor, ale to by som asi zavŕtal nad mieru žiadúcu, keďže individuálne novoročné turnaje organizátora ako aj iné klubové turnaje majú zrejme prednosť. A na tomto mieste mi nedá dať do pozornosti, že v dnešnej dobe je už okrem realizačného tímu s dostatočným počtom členov, papiera a ceruzky samozrejmosťou a nevyhnutnou výbavou aj počítač s príslušným softvérom.

Zotrvať v takto riadenom Oblastnom zväze?

Možno preto nadišiel čas, aby sa viaceré kluby v okrese Humenné vážne zamysleli, či majú záujem aj naďalej zotrvať v takto riadenom Oblastnom zväze, ktorého metódy práce sú bez pochýb už len ukážkou dôb minulých. Pokiaľ vo veľmi krátkej dobe nenastane vlastná sebareflexia tohto riadiaceho orgánu, je právom na mieste diskusia o kreovaní nového samostatného okresného stolnotenisového zväzu Humenné založeného na nových a moderných princípoch riadenia so skutočným cieľom rozvoja stolného tenisu. Časy, keď sa veci riadili dlhodobo takpovediac samé sú už dávno preč a v dnešnej dobe je nevyhnutné vykonávať aj reálnu riadiacu činnosť s konkrétnymi výsledkami.

Výhovorky sa nemenia …

Aby som nezabudol, obľúbenou témou argumentácie funkcionárov ObSTZ je nedostatok finančných prostriedkov. No neviem … má právo touto argumentáciou kluby vo svoje riadiacej pôsobnosti presvedčiť zväz, ktorý pravdepodobne nemá zriadený ani vlastný bankový účet a z tohto dôvodu neobdržal v roku 2016 z VsSTZ tzv. vratky z registrácii? Alebo v prípade, ak nikdy v minulosti nevyužil uchádzať sa napr. o 2%, ktoré sú jedným z nosných pilierov financovania športu a tretieho sektora vôbec? A kľudne by som dokázal na túto tému vecne konštatovať aj ďalej.

/Ne/Regulárna súťaž

Nehovoriac už o tom, že riadiacim funkcionárom vôbec neprekáža, ak oblastnú súťaž hrávajú aj hráči bez platných registrácii SSTZ, resp, že sa títo hráči v databáze hráčov SSTZ vôbec nenachádzajú alebo údaje na nich nie sú s databázou totožné. Som zvedavý, čo si po skončení súťažného ročníka 2015/2016 o tom myslí víťaz oblastnej 5. ligy, ktorému nebol umožnený štart v krajskej súťaži práve v dôsledku problémových registračiek hráčov v rozpore s databázou SSTZ. A mimochodom, nestalo sa to prvý krát. Tak mi z toho všetkého vychádza, či sa v podstate nejedná o dlhodobo akúsi neregistrovanú súťaž, keďže ani jej aktuálny víťaz sa za súčasného stavu do vyššej súťaže nedostane. Osobne si neviem predstaviť, ako mohli oficiálnu súťaž rozohrať hráči, ak údaj o klube na ich registračke /ak ju vôbec na SSTZ majú/ nie je totožný s tým v databáze SSTZ.

Apropó, ak by si niekto myslel, že humenčania opäť len niečo vymýšľajú, tak poznamenávam, že táto záležitosť sa dostala na pretras až na augustové zasadnutie Výkonného výboru Slovenského stolnotenisového zväzu. A čuduj sa svete, VV SSTZ potvrdil rozhodnutie VV VsSTZ vo veci nepostúpenia víťaza 5. ligy do vyššej súťaže. Tu len poznamenávam, že prerokovanie otázky oblastnej úrovne na tomto orgáne je skôr raritou.

Registračný poriadok len zdrapom papiera?

2.1.1. Športovec, ktorý sa chce zúčastniť súťaží v stolnom tenise, musí byť registrovaný podľa tohto registračného poriadku /rozumej registračného poriadku SSTZ a nie akéhosi „vlastného“ registračného poriadku oblasti/. Registrácia je podmienkou účasti vo všetkých majstrovských súťažiach organizovaných Slovenským stolnotenisovým zväzom (ďalej len SSTZ) na rôznych úrovniach /teda logicky aj na úrovni oblasti či okresu… /, resp. inými organizáciami dobrovoľne združenými v SSTZ.

2.1.2. Registráciu hráčov na Slovensku vykonáva výlučne sekretariát SSTZ /…teda ju nevykonáva oblastný zväz... /.

2.1.3. Hráč stolného tenisu môže byť registrovaný len za jeden oddiel – klub a vlastniť len jeden registračný preukaz. Hráč stolného tenisu môže štartovať iba za oddiel v ktorom je registrovaný, respektíve za klub v ktorom má platne vyznačené hosťovanie, alebo výnimočné hosťovanie. … Údaje v registračnom preukaze sa musia zhodovať s centrálnou databázou hráčov SSTZ.

2.3.1.Registračný preukaz je povinným športovo – technickým dokladom pre účasť v súťažiach stolného tenisu /..ibaže by boli oblastní funkcionári stotožnení s tým, že riadia neregistrovanú súťaž …keďže predpisy SSTZ sa ich zrejme netýkajú/.

Dostatočne pripravení na nové výzvy?

Aby som nezabudol. Od januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon o športe. Stolní tenisti v Humennom sa na úlohy z neho vyplývajúce zodpovedne už takmer rok pripravujú. Zúčastnili sme sa napr. verejnej dišputy s jeho tvorcami, študujeme paragrafové znenie, pripravujeme sa na množstvo úloh, ktoré musia tak kluby ako aj športové organizácie vrátane Oblastného zväzu v stanovených termínoch splniť. Netreba zabudnúť, že oblastné zväzy sú v zmysle novej legislatívy považované za športové organizácie, ktorých sa viaceré povinností aj priamo týkajú. V nadväznosti na túto novú legislatívu došlo následne na júnovej konferencii SSTZ aj k úprave základných a ďalších vnútorných dokumentov. Nepochybujem preto, že rovnako zodpovedne k týmto výzvam pristupuje aj oblastné vedenie, ktorého čaká nielen nevyhnutná vlastná sebareflexia ale aj povinnosť riadenia a teda zodpovednosť za všetky družstvá v oblastnej súťaži.

Márne hľadám tabuľky mládeže

Nehovoriac už o tom, že štát prostredníctvom nového zákona definoval verejný záujem v športe ako podporu a rozvoj mládežníckeho športu. Naproti tomu akosi však márne dlhodobo v regionálnej tlači hľadám výsledkový servis oblastnej súťaže mládeže. Tak len dúfam, že sú na tieto výzvy riadiaci funkcionári ObSTZ kvalitne pripravení. Alebo som opäť naivný?


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *