Konferencia SSTZ udelila ocenenia, Výkonný výbor prijal viaceré zmeny

Predchádzajúci týždeň bol v Slovenskom stolnotenisovom hnutí v znamení zasadnutí, ktoré nám priniesli viacero dôležitých zmien. Najprv vo štvrtok 14. júna zasadal Výkonný výbor a následne sa dňa 15. júna uskutočnila celoslovenská Konferencia SSTZ.

Viacero dôležitých zmien v súťažiach mládeže

V mládežníckych súťažiach určite viacerých poteší, že po zosúladení predpisov SSTZ a ITTF budú môcť mladí hráči hrať svoju vekovú kategóriu až do konca kalendárneho roka teda do 31.12. a nie iba do ukončenia sezóny. Znamená to, že napr. mladší žiak /2005 a mladší/ sa bude môcť v roku 2018 ešte zúčastniť podujatí slovenského pohára mládeže a do vyššej vekovej kategórie prechádza až 1.1.2019. Menej priaznivou správou je, že z dôvodu neustále sa zvyšujúcich organizačných nárokov na usporiadanie turnajov SPM sa suma štartovného zvyšuje zo 7 na 10 EUR. Uvedené skutočnosti sú už zapracované do nového rozpisu mládeže SPM pre sezónu 2018/2019.

Zrušenie prvoligovej baráže

Konferencia SSTZ taktiež schválila zrušenie baráže prvoligových súťaží mužov východ a západ od sezóny 2019/2020, čím došlo k posilneniu výsledkov dlhodobej súťaže na úkor jedného záverečného turnaja družstiev na 9. až 12. mieste.

Konferencia ocenila viacero významných osobností

Konferencia SSTZ schválila za čestných členov SSTZ Elenu Tomasovú, Martu Brúderovú, Vladimíra Mihočka a Jána Vaniaka. Zároveň udelila čestné uznanie Petrovi Šandalovi za podiel na výsledkoch družstva Dunajská Streda, a Petrovi Hlošekovi za podiel na výsledkoch družstva Hontianske Trsťany. Do siene slávy uviedla Joe Veselského, ktorý bol v povojnovom období predsedom stolnotenisového hnutia na Slovensku.

Projekt podpory školského športu dostal zelenú

Výkonný výbor po prerokovaní zároveň schválil celoslovenský projekt podpory školského športu, ktorý predložila komisia rozvoja stolného tenisu a školského športu. Verejnosti tak budú postupne predstavené priority SSTZ v tejto oblasti a plánované aktivity, ktoré by sa mali v zmysle predpokladaného harmonogramu spustiť na jeseň tohto roku. Kampaň podporia známe reprezentačné tváre SR a cieľom je podpora vzniku nových stolnotenisových krúžkov, vznik dlhodobých školských líg a celkovo zvýšiť registrovanú členskú základňu na základných školách.

-daf-

Foto: V. Maretta, T. Šereda

 


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *