V Humennom padol bradatý rekord v účasti na turnajoch VSPM

Počet blížiaci sa k sedemdesiatke si viacerí hráči už nepamätajú

Východoslovenský pohár mládeže starších žiakov pokračoval dňa 5. januára 2019 v Humennom už svojím tretím kolom. Napriek nepriazni počasia, aj keď s malým oneskorením sa hlavnému rozhodcovi Ing. Antonovi Pavlottymu prezentovalo 65 hráčov. A keďže viacerí hráči sa v deň turnaja ešte z rôznych dôvodov ospravedlnili mohla účasť atakovať aj sedemdesiatku.

Nasadená jednotka nezvládla už štvrťfinále

Asi najväčším prekvapením turnaja bolo vypadnutie najvyššie nasadeného hráča M. Tkáča /ŠKST Michalovce, SR 20/ už vo štvrťfinále. Pozíciu najvyššie nasadenej jednotky nezvládla ani jeho oddielová kolegyňa E. Dudová /ŠKST Michalovce, SR 14/, keď v semifinále nestačila na N. Némethovú /STO Valaliky/. Víťazom sa tak stala S. Ivančáková /SR 22/, ktorá však s najväčšou pravdepodobnosťou od budúceho súťažného ročníka vody VSPM opustí a svoje stolnotenisové umenie bude už prezentovať vo farbách stolnotenisového centra v Bratislave.

Šalata opäť potvrdil svoj výkonnostný rast

Turnaja sa zúčastnilo aj viacero hráčov domáceho klubu ŠKST Humenné. Keďže hráčsku základňu v Humennom budujeme postupne od najmladších ročníkov, všetci zástupcovia v kategórii chlapcov sú ešte len mladšími, resp. najmladšími žiakmi. Napriek tomu si už postupne začínajú vydobýjať svoje postavenie aj medzi staršími ročníkmi. Asi najvýraznejší výkonnostný rast v poslednom období zaznamenal ziskom 11. miesta /spomedzi 42 chlapcov/ M. Šalata.

Zmeny v súťažnom poriadku mládeže nevyhnutné

Vzhľadom na neustále stúpajúci počet účastí mládeže na turnajoch VSPM však bude potrebné do budúcnosti pouvažovať aj o čiastočných úpravách súťažného poriadku mládeže. Keďže turnaje VSPM sú súčasne aj súťažami družstiev a z tohto dôvodu sa hráva aj spodný pavúk o konečné umiestnenie, porcia zápasov je mimoriadne veľká. Ako jedna z alternatív sa preto do budúcnosti javí upustenie od konečného umiestnenia v spodnom pavúku, čo však bude predmetom rokovania komisie mládeže a následne výkonného výboru VsSTZ.

-daf-

Fotogaléria


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *