Nový DOKUMENTY KLUBU

Obrázok (5)

Základné klubové dokumenty

Stanovy ŠKST Humenné ku dňu 30.06.2017 potvrdené MV SR.pdf Stanovy ŠKST Humenné ku dňu 30.06.2016 potvrdené MV SR.pdf

Potvrdenia

Potvrdenie Daňového úradu o neexistencii nedoplatkov.pdf
Potvrdenie Socialnej pisťovne o neexistencii nedoplatkov.pdf
Potvrdenie zdravotnej poisťovne VŠZP o neexistencii nedoplatkov.pdf
Potvrdenie zdravotnej poisťovne Dôvera o neexistenci nedoplatkov.pdf
Potvrdenie zdravotnej poisťovne Union o neexistencii nedoplatkov.pdf
Výpis z registra trestov na právnickú osobu o neexistencii záznamu.pdf

Rôzne

Certifikát SSTZ o schválení hracej miestnosti.pdf
Súhlas mesta Humenné na použitie erbu mesta.pdf