Z histórie výstavby stolnotenisovej herne

Stolnotenisová herňa odovzdaná do užívania

V piatok 15. mája 1981 bola slávnostne odovzdaná do užívania nová stolnotenisová herňa TJ na sídlisku III. v Humennom. Vznikla rekonštrukciou bývalej závodnej jedálne, ktorú predtým postavili pracovníci stavebnej správy 400 n. p. Chemkostav vrámci zariadenie staveniska pri budovaní tohto sídliska.

Slávnostnú pásku prestrihol Ernest Demetrovič

Slávnostného aktu sa zúčastnil podpredseda Ústredného výboru ČZSTV a predseda federálneho zastupiteľstva Dr. Ernest Demetrovič, ústredný tréner juniorov Slovenska J. Polakovič, predseda krajského stolnotenisového zväzu Š. Stropkay, podpredseda ONV a predseda OV ČSZTV Ing. M. Hrisenko, vedúci tajomník OV ČSZTV J. Hopta, pracovník OV KSS A. Rusiňko, predseda OZV KSS M. Sivčo, riaditeľ n. p. Chemkostav Ing. B. Kulich, predseda PV ROH P. Čečko a predseda TJ Ing. J. Hežely.


Foto: Podpredseda ÚV ČSZTV Ernest Demetrovič odovzdal do užívania novú herňu v Humennom za asistencie hráčok nášho klubu M. Brúderovej /vľavo/ a A. Čopákovej.

Dar športovcom

Práve predseda TJ J. Hežely v príhovore zdôraznil, že vďaka pomoci orgánov ČSZTV sa podarilo v rekordne krátkom čase odovzdať tento stánok ako dar športovcom v predvečer konania okresnej konferencie ČSZTV. Stolnotenisová herňa bola postavená najmä za pomoci finančného príspevku obdržaného prostredníctvom Slovenského stolnotenisového zväzu približne vo výške 500.000 Kčs, stavebne sa na jej výstavbe podieľali pracovníci n. p. Chemkostav a učni SOU Stavebného v Humennom.

Odovzdané aj ocenenia za výstavbu

Po prehliadke boli odovzdané čestné uznania pracovníkom, ktorí sa najviac zaslúžili o jeho výstavbu, a to F. Karandyšovskému, K. Šargovi, A. Macikovi, M. Šalatovi a A. Uhrinovi. Následne sa konala exhibícia troch popredných stolných tenistov Lokomotívy Ruskov J. Kováča, M. Zárika a V. Raslavského.

Druhá etapa rekonštrukcie začiatkom deväťdesiatych rokov

Začiatkom novej dekády prešiel tento stánok ďalšou fázou rekonštrukčných prác. Dostavali sa ďalšie diely haly, ktoré slúžili najmä ako spoločenské miestnosti, ale prioritne na prevádzku podnikateľských aktivít /non-stop potraviny/, pričom príjem z prenájmu slúžil na pokrytie potrieb športového klubu. V tom čase patril humenský stolnotenisový oddiel k top klubom nielen na východnom Slovensku. Ženy, Juniori a juniorky hrávali najvyššie slovenské súťaže, muži druhú najvyššiu súťaž. V polovici deväťdesiatych rokov mal klub v jednej zo sezón prihlásených do všetkých súťaži až neuveriteľných pätnásť družstiev. Vlastný hala tak bez pochýb prispela k výraznému rozvoju stolného tenisu na území mesta.


Foto: Bývalá stolnotenisová herňa na sídlisku III v Humennom po rekonštrukčných prácach na prístavbe začiatkom deväťdesiatych rokov.

V novom miléniu už bez vlastného stánku

V októbri 1997 došlo v dôsledku rôznych ekonomických zmien k odpredaju stolnotenisovej haly, ktorá bola vo vlastníctve klubu. Pôvodný zámer pri realizácii predaja umožniť športovú činnosť aj naďalej a investovať do skvalitnenia herného priestoru však nevyšiel. Následne už po troch rokoch od predaja bol klub v sezóne 1999/2000 nútený sa presťahovať do telocvične ZŠ Kudlovská v Humennom, kde pôsobí aj v súčasnosti.

Fotogaléria

-daf-


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *