SSTZ pre svojich členov pripravil darček v podobe nástenného kalendára

SSTZ pre svojich členov v úvode roku 2018 ako darček pripravil reprezentatívny nástenný kalendár. Jeho témou sú aktuálne medzinárodné úspechy slovenského stolného tenisu. Priestor bol preto venovaný aj paralympionikom a deaflympionikom. Realizáciou projektu kalendára bola poverená Komisia masového rozvoja a športu SSTZ. Kalendár vyšiel v náklade 500 ks.

Prezentácia medzinárodných úspechov

Na úvodnej obálke sa nachádzajú ocenené deti z dlhodobo úspešného projektu rozvoja stolného tenisu na školách – Pezinskej školskej ligy. Na jednotlivých grafických listoch väčšieho formátu A2 sa nachádzajú Yang Wang, Eva Jurková, Tatiana Kukuľková, Alexander Valuch, Thomas Keinath, Eva Ódorová, Ján Riapoš s Martinom Ludrovským, Reprezentácia mužov SR, SK Vydrany, Ľubomír Pištej, Barbora Balážová a Peter Šereda, s tým, že pri každom športovcovi či kolektíve je stručne uvedený najvýraznejší medzinárodný úspech v nedávnom období. V týchto dňoch sa kalendár pripravuje na distribúciu podľa vopred pripravených kritérií. V zmysle týchto zásad tak budú v nasledujúcich dňoch jednotliví športovci, resp. športové kluby a osoby poverené jeho distribúciou oslovení sekretariátom SSTZ na jeho osobné vyzdvihnutie si v sídle SSTZ.

JUDr. Daniel FINK
Člen VV SSTZ,
Predseda komisie
masového rozvoja a školského športu SSTZ

Ukážka grafického listu kalendára

 


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *