ROZPIS TRÉNINGOV

10.00 – 12.00 15.30 – 16.30 16.30 – 17.30 17.30 – 18.30
Pondelok mládež kondícia x
  mládež kondícia x
       
Utorok mládež mládež dospelí
  mládež mládež dospelí
 
Streda x x x
  x x x
 
Štvrtok mládež mládež dospelí
  mládež mládež dospelí
 
Piatok x x x
  x x x
 
Sobota zápasy turnaje    
  zápasy turnaje      
     
Nedeľa zápasy turnaje