Reportáž HNTV z 1. regionálneho kempu najmladších žiakov východného Slovenska