OSOBNOSŤ HORNÉHO ZEMPLÍNA

20160814_094342

Oceňujeme záslužnú prácu

V klube nie sme ľahostajný k dlhoročnej práci nadšencov stolného tenisu v regióne Horného Zemplína, ktorého je Humenné prirodzeným geografickým, hospodárskym a správnym centrom. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že súčasťou memoriálu bude každoročne aj ocenenie stolnotenisovej osobnosti Horného Zemplína za celoživotný prínos a rozvoj tohto športu v tomto regióne.

Podiel na podpore a rozvoji stolného tenisu

Túto cenu udeľujeme osobe, ktorá sa svojou prácou výrazne prispela k rozvoju stolného tenisu, či už na poli hráčskej, trénerskej alebo funkcionárskej, prípadne vykonávala inú záslužnú činnosť. Jej prvým laureátom sa v roku 2014 stal František Jakubov. Našou snahou každoročne bude, aby cenu aktuálnemu laureátovi odovzdal vždy jej predchádzajúci držiteľ.

-daf-