Osobnosť Horného Zemplína 2018

Cena stolnotenisovej osobnosti Horného Zemplína 2018 v rukách bývalého predsedu VsSTZ

Oceňujeme záslužnú prácu

V klube ŠKST Humenné si vážime dlhoročnú prácu nadšencov stolného tenisu v regióne Horného Zemplína, ktorého je Humenné prirodzeným geografickým, hospodárskym a správnym centrom. Z tohto dôvodu preto ako súčasť otvorenia turnaja Memoriálu Františka Karandyšovského organizátori turnaja každoročne udeľujú ocenenie stolnotenisovej osobnosti Horného Zemplína za celoživotný prínos a rozvoj tohto športu v tomto regióne. Cenu udeľujeme osobe, ktorá sa svojou prácou výrazne prispela k rozvoju stolného tenisu, či už na poli hráčskej, trénerskej alebo funkcionárskej, prípadne vykonávala inú záslužnú činnosť. Aj tento rok ju aktuálnemu laureátovi odovzdal jej predchádzajúci držiteľ Mgr. Ján Straka.

Profesne pôsobí ako advokát

Tohtoročným laureátom sa stal 61 ročný JUDr. Anton Hajduk z Vranova n/T, ktorý v tomto meste žije celý život a zároveň aj profesne pôsobí. Po ukončení gymnázia vyštudoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach. Ako právnik spočiatku pôsobil na MsÚ Vranov n/T a následne na JRD v Holčíkovciach. Po zmene spoločensko-ekonomického systému vstúpil začiatkom 90-tych rokov do komory komerčných právnikov, neskôr sa stal advokátom a túto profesiu vykonáva až doposiaľ.

Športovo všestranne nadaný

Od detských čias prejavoval športové nadanie, najviac sa zaujímal o rôzne loptové hry. Prioritne sa venoval spočiatku futbalu, stolný tenis sa stal jeho “zimným” športom v čase futbalovej prestávky. Do krúžku stolného tenisu sa dostal prostredníctvom domu pionierov. Do stolnotenisového klubu sa prihlásil v siedmom ročníku ZŠ, vtedy pod názvom Bukóza, kde pravidelne hrával za starších žiakov. Vo svojej vekovej kategórii patril v danom čase k špičke východoslovenského kraja. Družstvo starších žiakov, ktorého bol členom skončilo na 2. mieste a prebojoval sa tak na majstrovstvá Slovenska v Považskej Bystrici.

Ovplyvnili ho viacerí tréneri

Jeho prvým trénerom bol pán Kužma, dnes stále aktívny deväťdesiatnik, neskôr to bol pán Torma. Keďže v tých rokoch ešte nefungovali juniorské kategórie, už ako pätnásťročný sa stal členom druholigového družstva mužov. Nakoľko však v súťaži mužov bola veľká konkurencia, uprednostnil opäť futbal. Ten hrával za mesto Vranov už od žiackych kategórií, neskôr ako brankár aj počas štúdia na strednej škole, dva roky z toho dokonca najvyššiu dorasteneckú ligu na Slovensku. Vo futbalovej kariére pokračoval v družstve dospelých aj počas celého štúdia na VŠ, kde hrával aj 2. ligu. Futbalu sa pravidelne venoval v nižších súťažiach až do veku 33 rokov. Počas celej futbalovej kariéry bol však stolný tenis neustále jeho zimným športom, keď pôsobil v drese Slávia Vranov v okresných a krajských súťažiach.

Významný medzník začiatkom milénia

Pozitívnym zlomom v jeho stolnotenisovom živote nastal v roku 2002, keď ho funkcionári oslovili s prosbou o sponzorské príspevky na chod klubu, ktorý v danom čase pôsobil v rôznych telocvičniach. Prioritou pre rozvoj bolo preto zabezpečiť vlastný stolnotenisový stánok. Pripravil potrebné podklady a zaslúžil sa o prevod nedokončenej stolnotenisovej haly pri futbalovom štadióne do vlastníctva VSTK Vranov nad Topľou. Keďže hlavným sponzorom je mesto Vranov n/T, klub požíva aj názov MŠK VSTK. Po následnom spustení plynofikácie tak v hale od sezóny 2002/2003 začal plnohodnotne fungovať stolnotenisový klub.

Postupný rozvoj klubových aktivít

V spolupráci so staršími členmi a hráčmi klubu začal organizovať nábory mládeže. V tom čase mal klub v súťaži dospelých len jediné družstvo, 3. ligu. Obnovený stolnotenisový život vo Vranove neostal ani bez pozornosti stolnotenisovej verejnosti.

Za stolným tenisom aj nakoniec sveta

Od roku 2004 pravidelne navštevoval významné športové podujatia tak v Európe ako aj vo svete. Prvá cesta smerovala do Insbrucku na olympijskú kvalifikáciu v roku 2004. Následne sa zúčastnil vrcholných podujatí v Maďarsku, Slovinsku, Rusku, Číne, Japonsku, Holandsku, Francúzsku, Švédsku, Česku, Poľsku, Nemecku, Taliansku, Portugalsku, Rakúsku a Srbsku. Skúsenosti následne uplatňoval predovšetkým v klubovej práci s mládežou, hoci doteraz nemá ani oficiálnu trénerskú licenciu.

Bohatá funkcionárska dráha

V roku 2006 sa stal predsedom VsSTZ a z tohto titulu zároveň aj členom VV SSTZ. Napriek tomu, že na východe presadil viacero zmien, členom VV SSTZ bol len dva roky, keď sa tejto funkcie sám vzdal. Ako uvádza: “Prestal som chodiť piť kávu do Bratislavy”, keďže vo vtedajších slovenských štruktúrach SSTZ sa mu nepodarilo presadiť takmer nič z jeho plánovaných priorít vrátane zásadnej zmeny Stanov SSTZ so zvýšenou zodpovednosťou predsedu. To mu paradoxne umožnilo sústrediť všetky svoje sily na rozvoj klubu. Vranov n/T vybojoval celoštátnu 1. ligu mužov a mládež dosahovala na Slovensku stále lepšie výsledky. V roku 2014 opätovne prevzal vedenie VsSTZ. Ako predsedovi sa mu podarilo konsolidovať situáciu v značne napätej situácii rôznych nálad členov krajského hnutia.

Iniciátor významných zmien

V roku 2017 po konzultácii s viacerými klubmi prijal kandidatúru na predsedu SSTZ. Voľby o post celoslovenského predsedu Dr. Krížom prehral pomerom hlasov 28/25. Napriek tomu tieto voľby v žiadnom prípade neľutuje. Teší ho, že aj vďaka jeho aktivite došlo vo vedení SSTZ k výrazným zmenám a súčasný výkonný výbor priniesol zásadný obrat v stolnotenisovom hnutí na Slovensku. Zaviedlo sa napr. transparentné financovanie, štátna reprezentácia mužov a žien má konečne svoj stánok s jasnou víziou rozvoja, konečne máme plateného a zodpovedného trénera, čo už prináša prvé ovocie v posune vo výsledkoch.

Bdelý kritik súčasných pomerov

Samozrejme, že stále pretrvávajú aj niektoré negatívne javy, na ktoré bude naďalej poukazovať. Ako sám uvádza:

“Nikdy som si nedával servítku pred ústa. Ak sa mýlim, nemám problém svoj postoj zobrať späť. Nemám však rád nečestnosť a presadzovanie osobných záujmov, ktoré nie sú v súlade s požadovanou líniou. Verím, že správne myšlienky posunú nielen funkcionársku prácu, ale aj prácu za stolmi na zásadne vyššiu úroveň ako doposiaľ, čo si zo srdca prajem.”

Klubový manažér

V súčasnosti sa plne sústreďuje na funkcionársky život v klube ako člen užšieho vedenia a klubový manažér extraligového družstva. Sám už hráva len sporadicky. Vo Vranove n/T oslávia budúci rok 80-te výročie stolného tenisu. V súčasnosti sú klubové úspechy spojené s menami ako D. Oráč, S. Fečo, M. Fečo, K. Paľko, I. Hudáková ako aj nestarnúci P. Tušim. Po siedmich prvoligových rokoch postúpili do Extraligy, kde v sezóne 2017/2018 chlapci dokonca siahali na medaily. Za pozornosť však rozhodne stojí, že sa im tento úspech podaril výlučne vlastnými odchovancami. Potešili aj výkony D. Oráča, ktorý sa na tohtoročných ME juniorov v Cluji prebojoval medzi najlepších 32 hráčov Eúrópy.

Bez poctivej práce sa úspech dosiahnuť nedá

Práca v stolnom tenise ho vysoko uspokojuje a je relaxom popri civilne práci. Tak ako v osobnom živote, ani v športe nie je možné dosiahnuť žiaden významný úspech bez odbornosti a veľkej osobnej angažovanosti. Veľmi ho hnevá, ak hráči hrajú nesprávnou technikou, čo považuje za najväčšie zlo pri výchove mládeže. Čím je technika dieťaťa dokonalejšia, tým skôr stúpa jeho výkonnosť za predpokladu, že má talent a naozaj veľmi chce.