Osobnosť Horného Zemplína 2015

Pavol Majerník

DSC_0077

Zoznámenie so stolným tenisom

Narodil sa v marci 1944 v malej obci Stuľany, okres Bardejov, kde navštevoval do piateho ročníka aj miestnu ZDŠ. K stolnému tenisu sa dostal o čosi neskôr, počas štúdia na SVŠ v Giraltovciach. V tom čase ako predseda SZM v obci Stuľany mal neobmedzený prístup do miestneho kultúrneho domu, kde sa práve nachádzal stolnotenisový stôl, ktorý obec zakúpila pre potreby školy. Práve tam začal hrávať a učiť sa stolnotenisovému umeniu a v desiatej triede sa už stal majstrom školy. V tom čase sa venoval aj iným športom ako futbal či hokej na prírodných plochách, výrazné úspechy však dosahoval najmä v ľahkej atletike.

Zdokonaľovanie umenia

Výraznejší hráčsky posun dosiahol najmä počas štúdia na pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Ako študent VŠ začiatkom 60. rokov hrával za miestu Sláviu krajskú súťaž. K rozvoju jeho stolnotenisových kvalít nepochybne prispela aj výborná atletická príprava, v danom čase to boli najmä šprinty.

Majstrovský titul

Výbornú dvojicu počas štúdia na VŠ vytvoril najmä s Ľ. Lešňanským z Vranova, s ktorým sa v sezóne 1964/1965 stali majstrami kraja dvojčlenných družstiev. Vytvorili tak obávanú hráčsku dvojicu vyznávajúcu rozdielne stolnotenisové štýly hry. Kým Ľ. Lešňanský patril medzi vynikajúcich obranárov, hra P. Majerníka sa vyznačovala najmä útočným forhendom.

Po štúdiu na vysokej škole

Po skončení štúdia ako čerstvý mladý pedagóg v rokoch 1965 až 1967 prijal ponuku učiť dejepis a ruský jazyk na ZDŠ vo Vyšnom Hrušove. Stolný tenis v tom čase úspešne hrával za neďalekú obec Udavské. Počas jednoročnej základnej vojenskej služby v Hradci Králové však hrával najmä futbal, keďže podmienky pre stolný tenis tam zásadnejšie vytvorené neboli.

Prijal odporučenku k Beľanom

Krátko po návrate zo základnej vojenskej služby v rámci umiestnenia jednotlivých učiteľov prijal v lete 1968 odporučenku vykonávať funkciu pedagóga v obci Belá n/Cirochou, kde žije a pôsobí až doteraz. V tom čase sa v škole nachádzal jediný stolnotenisový stôl, na ktorom hrával so žiakmi miestnej školy. Keďže najmä jeho zásluhou záujem o tento šport neustále rástol, zakrátko už obec zakúpila ďalšie štyri stoly, na ktorých sa mohol stolný tenis úspešne rozvíjať. V roku 1971 sa zaslúžil v obci o vytvorenie prvého družstva mužov, ktorého bol súčasťou a za ktoré okrem neho hrávali aj bratia A. a M. Roškovci, F. Kruľ a V. Burik. V tomto roku bol aj zakladateľom stolnotenisového oddielu TJ Slovan Belá n/Cirochou, ktorý už v roku 1971 prihlásil do okresných súťaží tak družstvá mužov ako aj žiakov.

Dlhoročný funkcionár, tréner a nadšenec

V roku 1979 sa stal zástupcom riaditeľa školy v obci a neskôr až do roku 1991 pôsobil už ako jej riaditeľ. V roku 1983 síce na krátke obdobie prestal aktívne súťažne hrávať avšak o to viac sa venoval najmä výchove detí a mládeže. K tejto činnosti mal aj odborné predpoklady, keďže ako jeden z mála v regióne bol už v 70. rokoch trénerom druhej najvyššej triedy SSTZ. Ako riaditeľ školy s dušou športovca neustále všemožne podporoval a vytváral podmienky pre rozvoj stolného tenisu ale aj iných športov. V dôsledku tejto dlhodobej práce bolo najmä jeho zásluhou vychovaných desiatky stolných tenistov. Nebolo preto náhodou, že najmä v žiackych kategóriách v 70. rokoch beľania ako jedni z mála dokázali v tomto regióne úspešne konkurovať širokej mládežníckej základni TJ Chemkostav Humenné. Vyše dvadsať rokov sa zároveň ako člen oblastného stolnotenisového zväzu priamo podieľal aj na rozvoji a smerovaní stolného tenisu v okrese Humenné.

Úspešná generácia hráčov

V roku 1972 sa napr. J. Ľonc stal majstrom okresu Humenné starších žiakov a rovnaký úspech neskôr dosiahla aj jeho dcéra E. Majerníková, ktorá spoločne s M. Kepičovou a A. Pavliskovou vytvorili silné družstvo žiačok. Výrazné úspechy dosahovali žiaci školy, kde pôsobil aj v súťažiach družstiev. V roku 2004 družstvo dievčat ZŠ Belá n/C /L. Hrežíková, I. Lojanová, A. Haburajová/ získalo na krajských majstrovstvách základných škôl bronzové medaily. Medzi najúspešnejších žiakov pod taktovkou P. Majerníka vyrástli napr. I. Hašuľ, M. Hašuľ, J. Dráb. J. Drotár, M. Bednár, S. Gerba a ďalší.

Podporovateľ športu mládeže

Začiatkom 90. rokov pôsobil vo funkcii riaditeľa školskej správy v Humennom /okresy Humenné, Snina, Medzilaborce/ a po administratívnej zmene územných obvodov okresných miest v rokoch 1996 až 1999 na odbore školstva v Snine. Neskôr až do jeho odchodu do dôchodku v roku 2004 bol zamestnaný ako učiteľ telesnej výchovy na ZŠ v obci Belá n/Cirochou a neustále podporoval rozvoj športových aktivít mládeže v rôznych oblastiach. Ako rozhodca sa pravidelne zúčastňoval turnaja o Cenu Chemkostavu, neskôr ako rozhodca Oblastného stolnotenisového zväzu najmä v mládežníckych kategóriách. O jeho vzťahu k tomuto športu rozhodne vypovedá aj skutočnosť, že aj napriek veku aktívneho sedemdesiatnika, ešte nedávno aj keď len sporadicky, nastupoval v nižších súťažiach družstiev mužov. Za svoju prácu v oblasti stolného tenisu dosiahol viacero ocenení na rôznych fórach a poďakovanie za zásluhy a rozvoj slovenského stolného tenisu mu okrem iných vyslovil aj Slovenský stolnotenisový zväz.

Fotogaléria osobnosti

-daf-