Nová knižná publikácia pri príležitosti 95 rokov stolného tenisu na Slovensku

Autorský kolektív

Slovenský stolnotenisový zväz pri príležitosti 95 rokov organizovaného stolného tenisu na Slovensku vydal reprezentatívnu publikáciu s názvom Stolnotenisová mapa Slovenska. Hlavným autorom je Marta Brúderová a kolektív ďalších takmer 200 spoluautorov, ktorí sa podieľali na tvorbe publikácie.

Vysoká reprezentatívnosť

Publikácia v obdobnom rozsahu doposiaľ nikdy vydaná nebola. Jej reprezentatívnosť podčiarkuje forma publikácie o veľkosti A4, tvrdá kartónová obálka a šitá väzba, v neposlednom rade kvalitná tlač a špičkovo prepracovaná grafika.

Bohatý obsah

Na takmer 250 stranách sú uvedené historické súvislosti vzniku stolného tenisu na Slovensku, doložené dobovými fotografiami. Nosnou časťou je historická exkurzia jednotlivých stolnotenisových klubov ako pilierov slovenského stolnotenisového  hnutia vrátane foto galérií týchto klubov.

Historické osobnosti

V obsiahlej štatistickej časti sú uvedené napríklad počty jednotlivých stolnotenisových klubov v regiónoch. V knihe je aj popis viacerých stolnotenisových osobností Slovenska ako napríklad František Tokár, ktorý je zaradený do siene slávy ITTF. Uvedení sú všetci členovia siene slávy SSTZ, významní tréneri a funkcionári či čestní členovia SSTZ. Publikácia poukazuje aj na edičnú činnosť SSTZ.


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *