NÁZVOSLOVIE KLUBU

Zemplen

Telovýchovná jednota Chemkostav Humenné /1970 – 1992/

Pod uvedeným názvom dosiahol klub historicky najväčšie úspechy, keď najmä v osemdesiatych rokoch dokázal vychovať v Humennom generáciu medailistov z majstrovstiev Československa ako aj viacerých majstrov Slovenska. Vyznačoval sa zároveň širokou hráčsko základňou, adekvátnym počtom kvalifikovaných trénerov a funkcionárov. Od roku 1981 bola domovským stánkom klubu špecializovaná stolnotenisová herňa na sídlisku III. v Humennom.

Obrtrázok

foto: bývalá stolnotenisová hala na sídlisku III v Humennom po rekonštrukčných prácach na prístavbe začiatkom 90. rokov.

Športklub Humenné /1992/1993/

Vznikol následkom transformačného procesu ako nástupnícky oddiel po TJ Chemkostav Humenné rozdelením pôvodnej materskej TJ, ktorá združovala viacero športov na území mesta. Športklub Humenné prevzal kompletnú hráčsku a funkcionársku základňu TJ Chemkostav Humenné vrátane jeho majetku. Vzhľadom na roky spoločenských zmien začiatkom 90. rokov pôsobil klub pod týmto názvom len jednu sezónu.

Športový klub stolného tenisu Humenné /1993 – súčasnosť/

Športový klub stolného tenisu Humenné vznikol ako nástupnícky oddiel po Športklube Humenné. Vznikom ŠKST Humenné, ktorý sa odčlenil od Športklubu, bol dovŕšený proces transformácie. Na území mesta vznikol samostatný stolnotenisový oddiel s vlastnou právnou subjektivitou. ŠKST Humenné zároveň prevzal kompletnú hráčsku, funkcionársku a majetkovú základňu pôvodného TJ Chemkostav Humenné, vrátane stolnotenisovej herne. V súčasnej dobe je tento klub naďalej dlhodobo najúspešnejším zástupcom stolného tenisu na území Horného Zemplína.

-daf-