MEMORIÁL FRANTIŠKA KARANDYŠOVSKÉHO

Obrázok 007 (6) – kópia

Zakladateľ klubu

František Karandyšovský bol jedným zo zakladateľov nášho klubu a neskoršie viac ako tri desaťročia aj jeho dlhoročným vedúcim funkcionárom. Výraznou mierou sa zaslúžil o rozvoj stolného tenisu tak v samotnom meste Humenné ako aj v jeho širšom okolí. Ako dlhoročný tajomník klubu a jeho vedúci organizačný pracovník bol pri zrode všetkých výrazných úspechov nášho klubu.

Dlhoročný funkcionár

Pôsobil takmer vo všetkých štruktúrach stolnotenisového hnutia na Slovensku. Bol dlhoročným funkcionárom Okresného, Oblastného, Východoslovenského ako aj Slovenského stolnotenisového zväzu na rôznych pozíciách. Jeho systematická a dlhoročná práca bola viackrát ocenená na najvyšších úrovniach.

Nadväzujeme na začaté tradície

Mnohí priaznivci stolného tenisu preto so zármutkom prijali správu, že nás začiatkom mája 2011 opustil vo veku nedožitých 69 rokov. Memoriál, ktorý nesie jeho meno a ktorého prvý ročník sa uskutočnil v roku 2014 je preto vzdaním úcty a ocenením jeho dlhoročnej cieľavedomej práce na podporu a rozvoj humenského stolného tenisu a nadväzuje na dlhoročnú tradíciu stolnotenisového turnaja, ktorého bol on zakladateľom.

Fotogaléria

-daf-