Každoročne sa uchádzame o Vašu podporu pre rozvoj stolného tenisu v Humennom

Každoročne sa uchádzame o vašu podporu

ŠKST Humenné sa každoročne uchádza u svojich priaznivcov o podporu svojej činnosti prostredníctvom daňovej asignácie /2%/. Aj tento rok preto môžu rodičia, priaznivci, podporovatelia klubu, či široká športová verejnosť podporiť týmto spôsobom najmä rozvoj stolného tenisu na území mesta Humenné.

Postup pri poukázaní 2%

Všetky potrebné údaje ako aj postup pri poukázaní týchto finančných prostriedkov, tlačivá a odpovede na všetky otázky môžete nájsť na web stránke http://rozhodni.sk/

Údaje a tlačivá potrebné na poukázanie 2%

Športový klub stolného tenisu Humenné
Družstevná 1470/7
066 01 Humenné
IČO: 31 943 861

Tatra banka a. s., pobočka Humenné
IBAN SK30 1100 0000 0026 2755 0611

tlačivo zamestnanec
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g66HNSey52VC5H30Qn6TFEtwgFjWvPwU9CbV-9ELank/edit#gid=1307575004

potvrdenie o zaplatení dane zamestnanec
http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf

ďalšie informácie a tlačivá
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *