JUDr. Anton Hajduk – kandidát na predsedu SSTZ

V júnových voľbách sa na celoslovenskej konferencii SSTZ rozhodne o ďalšom smerovaní stolnotenisového hnutia na Slovensku. Rozhovor s kandidátom na predsedu SSTZ uverejnil  stolnotenisový portál slovaktabletennis.com

Slovenský stolný tenis neprežíva ideálne obdobie. Časy, kedy sme „aspoň“ z mládežníckych šampionátov nosili domov pravidelne nejaký ten cenný kov, sú už dávno preč. Príčiny sú jasné, denne sa o nich v stolnotenisovej verejnosti hovorí, no zmeny, žiaľ, neprichádzajú. Všetko sa však môže zmeniť po volebnej Konferencii SSTZ, ktorá sa koná 16. júna v Bratislave. Ako na to vám prezradí Anton Hajduk, kandidát na predsedu SSTZ podporovaný tímom odborníkov…

V júni sa na Konferencii SSTZ budete uchádzať o post predsedu slovenského stolného tenisu. Čo vás priviedlo k tomuto rozhodnutiu?
– Predovšetkým je to moja odvaha zásadne zmeniť riadenie stolného tenisu na Slovensku. Potom je to nespokojnosť stolnotenisovej verejnosti so súčasným stavom. V neposlednom rade neexistencia protikandidáta, eliminácia lobistických skupín a osobných záujmov v stolnotenisovom hnutí.

V stolnotenisovom hnutí ste známou osobnosťou. Predsa len, prezradili by ste nám niečo o vašom doterajšom pôsobení v stolnom tenise?
– Stolný tenis som začal hrať vo Vranove ako 10-ročný. Ako starší žiak som patril k najlepším na východe. Nastupoval som aj v dnešnej 2. lige mužov. Pri voľbe športov zvíťazil však futbal (hral som dorasteneckú ligu a 3. ligu za mužov). Stolný tenis som bral ako doplnkový zimný šport až do roku 2002. Vtedy som získal halu do vlastníctva klubu a tým sa začala vo Vranove nová etapa aj práce s mládežou. Ako hráč dodnes hrávam 3. a 4. ligu a funkcionársky pôsobím v klube takmer nepretržite od roku 2002. V rokoch 2006-2007 som bol predsedom VsSTZ a členom VV SSTZ. Po dvoch rokoch som sa vzdal funkcií, keď som nepresadil zásadnú zmenu Stanov SSTZ ohľadom zodpovednosti predsedu za chod zväzu. V roku 2014 som sa po nezhodách na východe ohľadom smerovania zväzu stal opäť predsedom až do poslednej Konferencie dňa 18.5.2017. V klube koučujem extraligové družstvo.

V akej situácii sa podľa vás momentálne stolný tenis nachádza?
– Dnešným funkcionárom sa zdá, že stolný tenis zažíva najlepšie obdobie vo svojej slovenskej histórii. Oni fakt tomu skutočne veria. S týmto zásadne nesúhlasím. Uvediem zopár príkladov:
– v roku 2009 sme mali vo svetovom rebríčku 9 kadetov, v roku 2013 už iba 5, avšak dnes máme jediného!; u kadetiek je situácia len o máličko menej negatívna; toto je úplná katastrofa
– v minulosti sme takmer každý rok priniesli medailu z MEJ, avšak naša posledná medaila z kadetských alebo juniorských kategórií je z roku 2010
– do reprezentácie dospelých sa podarilo prejsť z juniorských kategórií iba tým hráčom a hráčkam, ktorí odišli trénovať do zahraničia, alebo im kvalitné tréningové podmienky zariadili rodičia, nakoľko výkonný výbor žiadny systém prípravy pre končiacich juniorov nemá. Rovnako ako neexistuje kvalitná práca s najmenšími vekovými kategóriami ani metodická pomoc klubom pri práci so začínajúcimi talentovanými športovcami.

Žiaľ, ako ste už spomenuli, úspešné roky, kedy Slovensko pravidelne nosilo cenné kovy z mládežníckych európskych šampionátov sú už dávno minulosťou a stalo sa už pravidlom, že sa domov vraciame naprázdno. V čom tkvie tento problém, ako by sa dal riešiť?
– Je to laická nekoncepčná práca s mládežou. Uvaliť zodpovednosť za tento stav na prácu v kluboch je absolútnym nezmyslom. Súčasný stav je zrkadlom práce SSTZ. Len si pozrite postupne, spätne, postavenie našich hráčov v svetových  rebríčkoch. A to vraj naši hráči majú takmer najvyšší počet štartov na medzinárodných podujatiach v Európe, často však financovaný rodičmi. Tento problém chcem vyriešiť zahájením koncepčnej práce s mládežou, ktorej hlavné body sú súčasťou môjho programu.

Stolnotenisovou verejnosťou sa dlhodobo omieľa otázka vzniku strediska, v ktorom by sa mala sústrediť mládežnícka špička spolu s reprezentáciou mužov, kvalitným sparingom, skúsenými trénermi a všetkým, čo k tomu patrí. V prípade, že sa vám podarí zasadnúť na post šéfa SSTZ, budete presadzovať vznik takéhoto centra?
– Jednoznačne a čo najskôr. Každým dňom len prehlbujeme priepasť vo výkonnosti našich detí s ostatnou Európou.

Stredisko by malo byť vrcholom pomyselnej pyramídy. Všetko sa však začína výchovou talentov v kluboch, bez ktorej nebudeme mať v stredisku kvalitných hráčov. Ako sa vám javí práca v jednotlivých kluboch, ako by sa im dalo do budúcnosti pomôcť, aby mohli pracovať na vyššej úrovni?
– Na Slovensku je množstvo nadšencov a dobrovoľných pracovníkov v práci s mládežou. Chýba im však jednotná metodika správnej prípravy tých najmenších v kluboch. Tú zabezpečíme v súlade s našim programom. Zriadením regionálnych výberov so zvýšenou finančnou a metodickou podporou, s pravidelným kontrolovaním výkonnosti najtalentovanejších jednotlivcov, sa zabezpečí urýchlený rast výkonnosti týchto mladých hráčov a následné objektívne informácie o deťoch, do ktorých sa potom oplatí ďalej investovať. Mnohým klubom však chýbajú vlastné priestory. Tu chcem nastaviť systém podpory a výstavby nových nízkonákladových hál. Toto bude našim najväčším prínosom pre kluby pracujúce s mládežou.

Samozrejme, všetko je o peniazoch. Hovoríte o podpore reprezentácie či nádejných talentov, vzniku vrcholového strediska. Dajú sa na to nájsť financie v rozpočte, bude vašou prioritou aj získanie generálneho sponzora SSTZ?
– Nastavenie financovania športu je dnes upravené Zákonom o športe, ktoré mútnym vodám v športe nevyhovuje. Stolný tenis nikdy nedostával toľko finančných prostriedkov zo štátu ako teraz. Nárast financií je zabezpečený zákonom. V Česku dostávajú nižšiu podporu zo štátu a pozrite sa, koľko stredísk mládeže tam funguje a koľko kvalitných mladých hráčov vychovali v poslednom čase. Podľa môjho názoru je to všetko v nastavení prerozdeľovania týchto financií. Teda vnútornou analýzou výdavkov sa určite nájdu ďalšie financie. Súčasný výkonný výbor už vyše 1,5 roka kompletný rozpočet nezverejňuje. A získanie generálneho sponzora je našou prioritou. Zapájanie sa do nových výziev a projektov, o ktorých budú pravidelne informované všetky kluby na Slovensku, je ďalšou cestou. Nedostatok financií považujem za účelovú výhovorku.

Na post predsedu kandidujete s podporou skupiny odborníkov, ktorá sa bude uchádzať o ďalšie pozície vo Výkonnom výbore SSTZ, podporujú vás aj ďalší ľudia. Myslíte, že sú to ľudia, ktorí by boli na správnom mieste, s kým ešte plánujete spolupracovať?
– V súvislosti s kandidatúrou som oslovil množstvo odborníkov po celom Slovensku. Zistil som, že mnohí nemajú osobnú odvahu kandidovať, prípadne chcú pomôcť následne. Vyjadrujem obdiv k ľuďom, ktorí sa so mnou postavili do prvej línie. Verte, nemajú to ľahké a už preto sú to pre mňa ľudia na správnom mieste. Posúďte sami. Každý z kandidátov osobne prezentoval svoje názory, ktoré sa s mojimi zásadne nebili. Každému ide o vec a nie o osobné výhody. Tím je zložený zo skúsených špičkových hráčov a trénerov, funkcionárov, ktorí ukázali svoje vynikajúce schopnosti na klubovej aj regionálnej úrovni ako aj vo svojich pracovných a manažérskych pozíciách. V druhej línii sú pripravení ďalší ľudia, ktorých v prípade zmeny zapojíme do nášho programu a včas sa o nich všetci dozviete.

Pracovne pôsobíte vo Vranove nad Topľou. Určite je na mieste otázka, ako chcete riadiť zväz z východu Slovenska. Ako to budete riešiť?
– Ako advokát so stabilnou klientelou a šikovným synom, ktorý mi v kancelárii pomáha, si viem vytvoriť dostatok času pre túto zodpovednú funkciu. Predseda zväzu predsa doteraz nikdy nebol v pracovno-právnom vzťahu. Nemám žiadnu inú funkciu, okrem člena výboru v našom klube. V živote som riadil cca 30 firiem a všetky povinnosti som si systematickou prácou vedel skĺbiť. Stolný tenis je mojou srdcovou záležitosťou a preto bude v prípade môjho zvolenia prioritou. Nemám problém s mojou osobnou účasťou v Bratislave, prípadne iných častiach Slovenska, nakoľko som ako advokát celý život na cestách. Najdôležitejšie je však správne nastaviť administratívny aparát, ktorý je v pracovnom pomere a jasne vymedziť kompetencie jednotlivým členom VV.

Momentálne prebiehajú majstrovstvá sveta v stolnom tenise v Nemecku, kde má svoje zastúpenie aj slovenská reprezentácia. Sledujete výkony našich najlepších hráčov?
– Výkony reprezentantov sledujem v poslednom čase najviac. Teším sa z vytvorenia správnej klímy, hlavne v mužskej reprezentácii. Aj tá je dôležitým predpokladom k výsledkom v súťažiach jednotlivcov. Tu vidieť dobrú prácu trénera Jaromíra Truksu. Svet sa nám značne vzdialil. Dúfam, že môj názor nepotvrdia reprezentanti svojimi výsledkami. Prajem im veľa šťastia a úspechov, škoda však viacerých zranení, ktoré tiež o niečom svedčia.

Otázka na záver. Čo by ste si želali, čo by ste chceli popriať nášmu stolnému tenisu?
– Želám stolnému tenisu svetlú budúcnosť. Želám si, aby nielen futbal a hokej, ale aj stolný tenis stolných tenistov spájal a likvidoval nevraživé vzťahy v tomto športe na Slovensku. Nám v klube sa to podarilo, o čom svedčia návštevy, ako aj pozápasové sedenia. Vytvorenie dôveryhodnej atmosféry je tým základným predpokladom. Prajem si zvýšenie popularity nášho športu v očiach športovej verejnosti a dennodennú radosť nás všetkých z tejto našej nádhernej hry. Verím, že časom budeme môcť byť všetci pingpongisti na náš šport hrdí.

Kandidáti do orgánov SSTZ navrhnutí Antonom Hajdukom schválení konferenciou VsSTZ dňa 18.5.2017
Anton Hajduk – predseda SSTZ
Jaromír Truksa – člen zodpovedný za Komisiu športovej reprezentácie
Oliver Kovács – člen  zodpovedný za Športovo- technickú komisiu
Roman Grigel – člen zodpovedný za Komisiu mládeže
Stanislav Sládkovič – člen zodpovedný za Komisiu rozhodcov
Dalibor Jahoda – člen zodpovedný za Trénersko-metodickú komisiu a vzdelávanie
Daniel Fink – člen zodpovedný za Komisiu rozvoja stolného tenisu a školský šport
Ľubomír Pištej – člen ako zástupca športovcov
Branislav Kalužný – člen zodpovedný za ekonomické otázky a marketing


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *