Bola vydaná knižná publikácia zameraná na kondičnú prípravu s stolnom tenise

Kondičná príprava stolný tenis – odborná publikácia

Všetkým stolnotenisovým priaznivcom dávame do povedomia, že začiatkom roku 2018 bola vydaná úplne nová odborná publikácia – Kondičná príprava stolný tenis. Jej autorom je stolnotenisový tréner A licencie a kondičný tréner Bc. JUDr. Jozef Blaško.

Publikácia je určená ako metodický list pre trénerov stolného tenisu, učebný text pre študentov špecializácie stolný tenis a špecializácie kondičný tréner. Odbornými recenzentmi publikácie sú PaedDr. Ľudmila Zapletalová, PhD. a Mgr. Adrián Novosad, PhD. Autor sa v nej na 118 stranách rozdelených do 13-tich kapitol venuje napr. zásadám kondičnej prípravy, biomechanike pohybu, otázkam regenerácie, výžive a pitnému režimu, testovaniu pohybových schopností a mnohým ďalším otázkam. Knihu si je možné objednať priamo u autora.

-daf-


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *